Ábhar roghnacha Bl.4 / 4th Yr. Subject Options

07-Márta-23
Ábhar roghnacha Bl.4 / 4th Yr. Subject Options

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóiri agus a Chairde,

Beidh oíche eolais againn do dhaltaí/ tuistí/ caomhnóirí Bl.4 chun cúnamh a thabhairt dóibh na h-ábhair roghnach a phiocadh do Bhliain 5. Beidh an oíche eolais seo ar súil ar an gCéadaoin (15 Márta) ag 19.00 ar líne ar MS Teams. Beidh an oíche eolais ar fáil ar chúntas Microsoft Teams atá in úsáid ag na daltaí.

Tá an nasc anseo:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZlNjU2YzUtMGU3NS00MTYwLTkxMTUtNTBiYjg4ZTU2NDRh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2C%22Oid%22%3A%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Tar éis an cur i láthair, beidh an fhuinneog oscailte ar Vsware chun na roghanna a líonadh isteach. Déan cinnte go bhfuil do chúntas Vsware agus do phásfhocal agat. Má tá fadhb ar bith agat, cuir glaoch ar Marion or Janice anseo san oifig. Beidh an fhuinneog seo ar oscailt go dtí an Aoine, 31 Márta. Beidh mé á mhiniú an córas seo ag an oíche eolais.

Beidh tionól ag na daltaí freisin ar an Déardaoin (9 Márta) le cur i láthair maidir le na hábhair roghnach. Beidh daltaí ó Bl.5 ag labhairt faoi na hábhair a phioc siad anuraidh agus ag tabhairt eolas ar na hábhair (buntáistí, deacreachtaí...)

le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Dear Parents, Guardians and Friends,

We will be having an information evening for our current 4th Year students & parents/guardians to help and guide them with their subject choices for 5th Year. The information evening will take place on Wednesday, March 15th at 19.00 online on Microsoft Teams (Online). A link to this information evening is available here:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZlNjU2YzUtMGU3NS00MTYwLTkxMTUtNTBiYjg4ZTU2NDRh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2C%22Oid%22%3A%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

The following day, VSware will be open to parents to input their subject choices. Please make sure your Vsware account is working and that you have the correct password. If you have any issue, please contact Marion or Janice in the office. The window of time to input subject choices will close on Friday evening, 31st March. I will explain how one inputs the subjects on VSware at the Information Evening.

Transition Year (4th Year) students will have an assembly this Thursday (9 March) in relation to subject choices. 5th Year students will be discussing their choices and giving the students advice on the different subjects (Advantages, Difficulties...)The School Guidance Counsellor, Patricia Uí Fhlatharta will be discussing the subject options with the students over the next few weeks also.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Noll 05
2023
Cruinniú Tusití Bl.3 / 3rd Year Parent-Teacher Meeting
Noll 13
2023
Cruinniú Foirne / Staff Meeting (after school)
Noll 25
2023
Saoire na nollag
Ean 10
2024
Cruinniú Tusití Bl.4 & 5 / 4th & 5th Year Parent-Teacher Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe