Athbhreithniú ar Ráiteas na Scoile maidir le Cumhdach Leanaí / Child Safeguarding Statement Review

16-Feabhra-22

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Chairde,

Ag an gcruinniú deireanach den Bhord Bainistíochta ar an 26 Éanair 2022, rinneadh athbhreithniú ar Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí.

Is mian le Bord Bainistíochta Choláiste na Coiribe na pointí a leanas a chur in iúl duit:

  • Cuireadh i gcríoch athbhreithniú bliantúil an Bhoird Bhainistíochta ar Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ag cruinniú an Bhoird ar an 26 Éanair 2022. Tá fógra anseo (nascaithe) maidir leis an athbhreithniú sin.
    Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bhainistiochta ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí

  • Rinneadh an t-athbhreithniú seo de réir “Seicliosta d’Athbhreithniú ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí” atá foilsithe ar shuíomh idirlín na Roinne education.ie

  • Tá na cáipéisí ar fáil anseo, ar shuíomh na scoile (Féach ‘Polasaithe’), ar an mballa in aice leis an bpríomh oifig agus ar fáil mar chóip crua do thuismitheoirí má iarrtar é.

Dear Parents, Guardians and Friends,

A review of Coláiste na Coiribe’s Child Safeguarding Statement was carried out at the last Board of Management meeting held on the 26th of January 2022.

The Board of Management of Coláiste na Coiribe wishes to inform you that:

  • This review was conducted in accordance with the “Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement” published on the Department’s ‘website www.education.ie
  • These documents are available here, on the school website (See ‘Polasaithe’), available to see on the wall next to the main office and a hard copy is available to parents on request.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide agus Rúnaí don Bhord Bainistíochta / Principal and Secretary to the Board of Management

Cathal Ó Conchubhair, Cathaoirleach Bord Bainistíochta / Chairperson of the Board of Management

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe