Dáta Nua: Oíche Eolais bl.5 / 5th Yr. Subject Options Night Postponed

09-Márta-22

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí agus A Chairde,
Tá Oíche eolais - Ábhair Roghnach Bl.5 a bhí le bheith ar siúl ar an Déardaoin ar ceal dá bharr sochraid iar-mhúinteoir na scoile. Ar siúl anois - Dé Máirt 15 Márta ag 19.00. Tá an nasc céanna ag obair. Tá an nasc anseo.

Nasc:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4MzFiY2MtNGQ1Yy00ODAzLWFlZTItNDFhMjdkNjZlNGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dear Parents, Guardians and Students

Our 5th Year Subject Options Night which was meant to be on this Thursday is postponed until next Tuesday 15th of March at 19.00 due to the funeral of a former school colleague here at Coláiste na Coiribe. Existing link is ok. Link is also attached below.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4MzFiY2MtNGQ1Yy00ODAzLWFlZTItNDFhMjdkNjZlNGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Le meas
Eoghan Ó Ceallaigh

Noll 06
2022
Cruinniú Tuistí Bl. 3 / 3th Yr. P/T Meeting
Noll 22
2022
Saoire na Nollaig / Christmas Holidays
Ean 11
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 4&5 / 4th & 5th Yr. P/T Meeting
Ean 24
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 2 / 2nd Yr. P/T Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
ETB Ethos
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe