Plean Covid-19 na Scoile 2021-2022 / Covid-19 School Plan 2021-2022

08-Meán Fómhair-21

A Chairde,

Tá uasdátú déanta againn ar ár bPlean Covid-19 i gcomhair an scoil-bhliain 2021-2022. Tá sé ar fáil anseo.

Tá litir uaimse agus aguisíní chun dul leis an bplean ar fail anseo.

Roinnt Eochairphoinntí:
1. Caithfidh gach tuismitheoir nó dalta (thar 18) an fhoirm Dearbhaithe Tuismitheora um Fhilleadh ar an Scoil anseo a líonadh isteach roimh filleadh ar an scoil.

2. Ta sé tabhachtach go ndéanann tuismitheoirí/caomhnóirí an cinneadh ceart nuair atá tinneas ar bith ag dalta agus gan iad a sheoladh ar scoil.

3. Comhairle ar bhaill foirne agus ar dhaltaí gan filleadh ná gan freastal ar scoil i gcás na nithe seo a leanas:

 • má tá siad aitheanta ag FSS mar ghartheagmhálaí de chás deimhnithe de
  COVID-19
 • má tá cónaí orthu le duine a bhfuil siomptóim den víreas aige/aici
 • má thaistil siad lasmuigh d’Éirinn; ina leithéid cásanna moltar do bhaill foirne
  féachaint ar an gcomhairle is déanaí ón Rialtas maidir le taisteal thar lear
  agus í a leanúint.
 • Cuir comhairle ar bhaill foirne agus ar dhaltaí comhoibriú a dhéanamh le
  haon oifigigh sláinte poiblí agus leis an scoil chun críche rianaithe
  teagmhálacha agus aon chomhairle sláinte poiblí a leanúint sa chás go
  bhfuil cás nó ráig sa scoil

4. Tá uasdátú déanta ag an rialtas ar an suíomh https://www.gov.ie/ga/feachtais/filleadh-ar-scoil/ le eolas nua do thuismitheoirí agus daltaí agus iad ag filleadh ar an scoil

5. Tá físeanna do thuismitheoirí/caomhnóirí chun tacú le daltaí ag filleadh ar an scoil ar fáil anseo agus anseo.

Má tá ceist ar bith agat, seol ríomhphost chugam ag eoghan.oceallaigh@gretb.ie

Le meas
Eoghan Ó Ceallaigh

A Chairde,

We have updated our our Covid-19 Response Plan. It is available anseo.

A letter from the principal regarding the reopening of the school and a number of appendices to support our Covid-19 School Plan are available anseo

Some Key Points:

1. Please err on the side of caution if your child shows any possible signs of Covid-19 - keep them at home, then seek & follow medical advice.

2. Staff and pupils not to return to or attend school in the event of the following:

 • if they are identified by the HSE as a close contact of a confirmed case of COVID-19
 • if they live with someone who has symptoms of the virus
 • If they have travelled outside of Ireland; in such instances staff are advised to consult and follow latest Government advice in relation to foreign travel.
 • staff and pupils to cooperate with any public health officials and the school for contact tracing purposes and follow any public health advice in the event of a case or outbreak in the school;

3.The government have updated the website www.gov.ie/backtoschool with further information for parents and students.

4. Videos are available here and here for parents to support and advice parents on how best to support students returning to school.

If you have any questions, please send me an email at eoghan.oceallaigh@gretb.ie

Regards

Eoghan Ó Ceallaigh

D.Fómh 02
2023
Scoil Dúnta / School Closed
D.Fómh 12
2023
Oíche Oscailte
D.Fómh 30
2023
Briseadh Lár-Théarma / Mid-term Break
Samh 08
2023
Cruinniú Tusití Bl.6
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe