Seisiún Eolais: Ábhair Roghnacha Bl. 5 / 5th Year Subject Options

14-Feabhra-22

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí, A Dhaltaí agus a Chairde, Beidh oíche eolais againn ar an Déardaoin, 10ú Márta ag 19.00 do dhaltaí atá ag dul isteach sa chiúgiú bhliain an bhliain seo chugainn 2022-2023.

 • Beidh an seisiún eolais seo dírithe ar na hábhair roghnacha atá le roghnú ag na daltaí roimh an Domhnach - 3 Aibréan. Beidh an fhuinneog do na hábhair roghnacha ar oscailt ansin agus ag dúnadh ar na Domhnach, 3 Aibréan.
 • Beidh Patricia Uí Fhlaithearta, Comhairleoir & Gairmthreoir na Scoile ag déanamh cur i láthair ar na hábhair go léir, eolas maidir le na hollscoileanna/CAO agus roinnt rudaí eile.
 • Beidh eolas ar conas na hábhair roghnacha a roghnú ar VSware. Bí cinnte go bhfuil tú in ann logáil isteach ar Vsware agus i dtaithí ar an 'Parent dashboard' faoi 'Student Options'. Má tá fadhb ar bith agat anseo, cur glaoch ar Marion nó Janice san oifig.
 • Má tá ceist ar bith agat roimhré, is féidir iad a sheoladh chuig Patricia Uí Fhlaithearta, Comhairleoir & Gairmthreoir na Scoile ag patricia.uifhlaithearta@gretb.ie
 • Freisin, beidh deis agat ceisteanna a chur sa bhosca 'Teachtaireachtaí' ar líne ar an oíche.

Céimeanna chun logáil isteach ar Teams

 • Logáil isteach le Google Chrome agus cur an nasc isteach ann
 • Cliceáil ar 'Watch on the web instead'
 • Feicfidh tú 2 rogha 'Sign in' nó 'Join anonymously'
 • Join anonymously unless you have a Microsoft Teams account
 • Le do thoil, múch do mhicreafón
 • Má tá fadhb agat, is féidir leat an aip Microsoft Teams a íoslódáil

Nasc anseo (Nasc a chóipeáil isteach sa browser 'Chrome')

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4MzFiY2MtNGQ1Yy00ODAzLWFlZTItNDFhMjdkNjZlNGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Ag tnúth le buaileadh libh (ar líne) go luath.

Le meas Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Dear Parents, Guardians, Students and Friends, We will be holding an Information Evening on Thursday 10th of March at 19.00 for parents of students (and the students themselves) who will be entering 5th Year next year (2022-2023).

 • This session will be focusing on subject options. Following this information session, students will be given approximately 3 weeks to choose their subject options. The subject options portal on VSware will close then on Sunday, 3rd of April.
 • Patricia Uí Fhlaithearta, School Guidance Counsellor, will be presenting information about the different subjects, requirements for 3rd Level and much more.
 • We will explain how you choose your options on VSware. Please make sure that you can access the 'Parent Dashboard' under 'student Options'. This will be required to input the preferred subject options. If you have an issue with Vsware, please contact Janice or Marion in the office.
 • If you have any questions, please email them to Patricia Uí Fhlaithearta, School Guidance Counsellor at patricia.uifhlaithearta@gretb.ie
 • On the night, you will be able to send on questions via the chat function as well.

Steps to log-on to Microsoft Teams to access the Information Evening are available below.

 • Log in with Google Chrome and copy in the link below.
 • Click on 'Watch on the web instead'
 • You will see 2 options 'Sign in' or 'Join anonymously'
 • Join anonymously unless you have a Microsoft Teams account
 • Please, make sure your mic is turned off
 • If you have a problem, you can download the Microsoft Teams App.

Link is here: (Please copy link into the Chrome browser)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4MzFiY2MtNGQ1Yy00ODAzLWFlZTItNDFhMjdkNjZlNGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Looking forward to meeting you (online) very soon.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

D.Fómh 02
2023
Scoil Dúnta / School Closed
D.Fómh 12
2023
Oíche Oscailte
D.Fómh 30
2023
Briseadh Lár-Théarma / Mid-term Break
Samh 08
2023
Cruinniú Tusití Bl.6
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe