Ábhair Taobh Amuigh den Scoil / Out of school Subjects

09-Bealtaine-21

A Chairde,

Tá treoir do thuismitheoirí/caomhnóirí agus do Scoláirí i dtaca le feidhmiú Phróiseas na nGrád Creidiúnaithe maidir le hÁbhair Taobh Amuigh den Scoil agus Foghlaimeoirí Taobh Amuigh den Scoil.

Treoir maidir leis na Scrúduithe Stáit agus Gráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021 (Feabhra 2021) ar fáil anseo: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoir-maidir-leis-na-scruduithe-stait-agus-graid-chreidiunaithe-don-ardteistimeireacht-2021/

Treoir do Ghráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021 maidir le (a) Ábhair Taobh Amuigh den Scoil agus (b) Foghlaimeoirí Taobh Amuigh den Scoil (Márta 2021) ar fáil anseo:https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/17648-treoir-do-ghraid-chreidiunaithe-don-ardteistimeireacht-in-2021-maidir-le-abhair-taobh-amuigh-den-scoil-agus-foghlaimeoiri-taobh-amuigh-den-scoil/

Gráid Chreidiúnaithe don Ardteistiméireacht in 2021: Treoir do Scoileanna maidir le Marcanna Céatadáin Measta a Sholáthar (Aibreán 2021): (Le teacht)

Treoir do Scoileanna agus do Scoláirí maidir le feidhmiú Phróiseas na nGrád Creidiúnaithe d’Ábhair Taobh Amuigh den Scoil agus d'Fhoghlaimeoirí Taobh Amuigh den Scoil (Aibreán 2021) :https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoir-do-scoileanna-agus-do-scolairi-maidir-le-feidhmiu-phroiseas-na-ngrad-creidiunaithe-dabhair-taobh-amuigh-den-scoil-dfhoghlaimeoiri-taobh-amuigh-den-scoil/

An chéad chéim eile ná: (7-14 Bealtaine).Beidh an scoil ag iarraidh ar na múinteoirí/teagascóirí foirmeacha éagsúla a líonadh ag braith ar an gcritéir thíos.

 • Múinteoir cláraithe ag an dalta: Tacú le heolas agus an marc céatadáin measta sealadach san ábhar cuí a chur ar aghaidh chuig an bPainéal Múinteoirí Cláraithe
 • Daoine atá ag soláthar teagaisc ach nach múinteoirí cláraithe iad: Tacú le heolas, an marc céatadáin measta sealadach agus fianaise ar fhoghlaim san ábhar cuí a chur ar aghaidh chuig an bPainéal Múinteoirí Cláraithe
 • Scoláirí nach bhfuil teagasc seachtrach á fháil acu, nó scoláirí a bhfuil coimhlint leasa ina Leith fógartha ag múinteoir/teagascóir in OOS 3 nó OOS 4 nó scoláirí nach raibh a múinteoir/dteagascóir I mbun rannpháirtíochta leis an bPainéal Múinteoirí Cláraithe: Tacú le fianaise ar fhoghlaim san ábhar cuí a chur ar aghaidh chuig an bPainéal Múinteoirí ag an scoláire

14-28 Bealtaine: Céim Eile:

 • Painéal Múinteoirí Cláraithe : Bailíonn siad eolas agus déanann said breithiúnais ghairmiúla bunaithe ar na cásanna éagsúla
 • Taifead den mharc céatadáin measta a bronnadh.
 • Deireadh leis an bpróiséas.

Tuigimid go bhfuil an-chuid eolas (thuas). Dá bhrí sin, má tá aon fhiosruithe nó aon cheisteanna breise agat déan teagmháil liom, le do thoil, trí mo sheoladh ríomhphoist scoile eoghan.oceallaigh@gretb.ie nó ar an fón ag 091 592000.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Priomhoide, Choláiste na Coiribe

Dear Parents, Guardians and Students,


Please find (below) a guide for Parents/Guardians and Students on implementing the Accredited Grades Process for Out-of-School-Subjects and Out-of-School Learners.

A Guide to State Examinations and Accredited Grades for Leaving Certificate 2021:https://www.gov.ie/en/publication/81e76-a-guide-to-state-examinations-and-accredited-grades-for-leaving-certificate-2021/

Guide to Accredited Grades for Leaving Certificate 2021 for (a) Out-of-School Subjects, and (b) Out-of-School Learners (March 2021) available here:https://www.gov.ie/en/publication/679f4-out-of-school-subjects-and-learners/?referrer=http://www.gov.ie/en/publication/679f4-guide-to-accredited-grades-for-leaving-certificate-2021-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners/

Accredited Grades for Leaving Certificate 2021: Guide for Schools on Providing Estimated Percentage Marks (April 2021): (To be attached)

Guide for Schools and Students on implementing the Accredited Grades Process for Out-of-School-Subjects and Out-of-School Learners (April 2021): https://www.gov.ie/en/publication/3cea9-guide-for-schools-and-students-on-implementing-the-accredited-grades-process-for-out-of-school-subjects-and-out-of-school-learners/

The next stage involves (7-14th May). We will be in contact with teachers/tutors and each will be required to fill in a from and possibly a supporting submission based on the criteria below.

 1. Registered Teacher providing tuition: The teacher sending in a supporting submission of information and a provisional estimated percentage mark in the relevant subject to a panel of registered teachers.
 2. Persons providing tuition but are not registered teachers: Supporting submission of information, provisional estimated percentage mark and evidence of learning in the relevant subject to a panel of registered teachers.
 3. Where a student is not in receipt of external tuition or where a conflict of interest has been declared by the teacher/tutor or students or where a teacher/tutor has not registered with the school for this process: In these cases, the student must furnish a support submission of evidence of learning in the relevant subject to a panel of registered teachers in the school.

Following Stage (14-28 May):

 1. Panel of Registered teachers to meet and discuss individual cases.
 2. Record of estimated percentage mark awarded will be
 3. Sign off the process.

I appreciate that the above information and the necessary steps are complicated so should you have any further queries or questions please contact me via my school email address eoghan.oceallaigh@gretb.ie or by phone on 091 592000.

Le meas
Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

D.Fómh 02
2023
Scoil Dúnta / School Closed
D.Fómh 12
2023
Oíche Oscailte
D.Fómh 30
2023
Briseadh Lár-Théarma / Mid-term Break
Samh 08
2023
Cruinniú Tusití Bl.6
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe