Ábhar Roghnach don Ardteist: Seisiún Eolais / Senior Cycle Subject Options Information Session

21-Feabhra-24
A Thuismitheoirí, a Chaomhnóiri agus a Chairde,
Beidh oíche eolais againn do dhaltaí / tuistí / caomhnóirí Bl.4 chun cúnamh a thabhairt dóibh na h-ábhair roghnach a phiocadh do Bhliain 5. Beidh an oíche eolais seo ar súil ar an gCéadaoin (20 Márta) ag 19.00 ar líne.
Tá an nasc anseo:
Tar éis an cur i láthair, beidh an fhuinneog oscailte ar Vsware chun na roghanna a líonadh isteach. Déan cinnte go bhfuil do chúntas Vsware agus do phásfhocal agat. Má tá fadhb ar bith agat, cuir glaoch ar Marion or Carmel anseo san oifig. Beidh an fhuinneog seo ar oscailt go dtí an Aoine, 12 Aibreáin. Beidh mé á mhiniú an córas seo ag an oíche eolais.
Beidh tionól ag na daltaí freisin le cur i láthair maidir le na hábhair roghnach. Beidh daltaí ó Bl.5 ag labhairt faoi na hábhair a phioc siad anuraidh agus ag tabhairt eolas ar na hábhair (buntáistí, deacreachtaí...)
le meas
Eoghan Ó Ceallaigh
Dear Parents, Guardians and Friends,
We will be having an information evening for our current 4th Year students & parents/guardians to help and guide them with their subject choices for 5th Year. The information evening will take place on Wednesday, March 20th of March at 19.00 online.
A link to this information evening is available here:
The following day, VSware will be open to parents to input their subject choices. Please make sure your Vsware account is working and that you have the correct password. If you have any issue, please contact Marion or Janice in the office. The window of time to input subject choices will close on Friday evening, 12th of April. I will explain how one inputs the subjects on VSware at the Information Evening.
Transition Year (4th Year) students will have an assembly in relation to subject choices. 5th Year students will be discussing their choices and giving the students advice on the different subjects (Advantages, Difficulties...)The School Guidance Counsellor will be discussing the subject options with the students over the next few weeks also.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe