Ag Filleadh ar an Scoil / Returning to School 2022-2023

15-Lúnasa-22
Ag Filleadh ar an Scoil / Returning to School 2022-2023

15 Mí Lúnasa 2022

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí, a Chairde,

Beatha agus sláinte. Tá súil agam go bhfuil sibh go maith agus go raibh Samhradh deas agaibh. Beidh na daltaí ag filleadh ar an scoil go luath agus ba mhaith liom roinnt eolais a roinnt libh. Ar dtús, ba mhaith liom fáilte a chur roimh tuismitheoirí agus caomhnóirí na ndaltaí nua atá ag tosnú linn i mbliana.

Eolas maidir leis an Scoilbhliain 2022-2023

 • Beidh gach eolas/teachtaireachtaí á roinnt libh ar VSmail i rith na bliana. Mholfainn duit an aip ‘VSware’ a íoslodáil ar d’fón. Is féidir libh breathnú laethúil a dhéanamh ar thinreamh, iompar ranga, torthaí scoile, tuairiscí scoile. Tá treoracha conas an aip VSware a úsáid ceangailte anseo freisin.

 • Beidh deá-scéalta maidir le aitheantas na ndaltaí agus éachtanna na ndaltaí le fáil ar mheáin shóisalta na scoile. Le do thoil, lean muid ar Facebook, Twitter agus Instagram. Tá siad ar fáil anseo.
  https://www.facebook.com/colnacoiribeoifigiuil/
  https://twitter.com/colnacoiribe

 • Má tá ceist ar bith agat, táimid ar fáil ag 091 59200 agus ag an ríomhphost
 • Zón gan Fón: I mbliana, táim ag iarraidh gearradh síos ar an am teagmhála atá ag daltaí ar a bhfóin. Beidh lán cead ag daltaí a bhfón a úsáid sa carrchlós agus iad ag teacht ar scoil agus sa charrchlós agus iad ag imeacht ón scoil tar éis 15.35. Ach níl cead fón ar bith sa scoil nó i gclós na scoile. I rith am scoile, beidh orthu an fón a chur sna taisceadáin. Má tá teachtaireacht práinneach agat, is féidir glaoch a chur ar Marion nó Janice san oifig agus tabharfaidh siad an scéal ag an dalta sa rang. Freisin, tá lán cead ag daltaí an fón a úsáid san oifig. Le do thoil, ná déan teagmháil le fón na ndaltaí i rith an lae.

 • Tá infheistíocht déanta ag Coláiste na Coiribe ar na glais atá ar na taisceadáin. Tá glas teaglama nua ar gach taisceadán. Ní bheidh gá ag tuistí/caomhnóirí glas a cheannach ach beidh orainn costas breise a chur leis an ranníocaíocht shaorálach don chostas breise seo. Ba cheart go mbeidh na taisceadáin níos sabháilte anois. Fís anseo do dhltaí conas an glas nua a úsáid. Conas uimhir ar an glas a athrú

 • Tá an leabhar liosta agus éadaí scoile ar fáil ar shuíomh na scoile. Ar fáil faoi 'Cúinne na dTuismitheoirí'.

 • Tá dátaí tosú don scoil-bhliain nua agus féilire na bliana scoile 2022-2023 ar fáil ar shuíomh na scoile. Na na dátaí tosú is tabhachtaí ar fáil anseo
  • Aoine 26 Lúnasa: 8.45 - 13.55 : Bliain 1 amháin
  • Dé Luain 29 Lúnasa: 8.45 - 13.07: Bliain 1 amháin (ag críochnú ag 13.07: Leath-lá)
  • Dé Máirt 30 Lúnasa: 8.45 - 15.33: Bliain 1,3 & 6 ar ais
  • Dé Céadaoin 31 Lúnasa: 8.45 - 15.33: Bliain 1, 2, 5 ar ais (Bl. 3 & 6 sa Bhaile)
  • Déardaoin 1 Méan Fómhair: 8.45 - 15.33: Gach dalta ar ais (Bl. 4 ar ais)

   df737e1f-fc66-45ea-890c-e8781fa85de8.png
 • Covid-19.: Fós, beidh Plean Covid-19 i bhfeidhm ag an scoil agus gach iarracht riosca maidir le Covid-19 a laghdú.

 • Am Tosú agus Críochnú na Scoile: Beidh an scoil ag tosnú ag 8.45 gach lá agus ag críochnú ar ag 15.33. Ar an Aoine, beidh an scoil ag críochnú ag 13.55.

 • Dátaí Tabhachtacha:
  • Bl. 1 - Oíche Eolais do thuistí / caomhnóirí na ndaltaí atá tar éis tosnú (27 Méan Fómhair 19.00 ar líne): Beidh oíche eolais againn i Mí Meáin Fómhair. Ag an bpointe seo, beidh na daltaí tar éis socrú isteach agus bíonn roinnt ceisteanna ag tuistí.
  • Bl. 4 - Oíche eolais do thuistí / caomhnóirí na hIdirbhliana (15 Méan Fómhair 19.00 ar líne) : Arís, beidh tús curtha ag na daltaí san idirbhliain agus beidh an seisiún seo dírithe ar aon cheisteanna atá agaibh, plean nab liana a roinnt libh agus ionchas na bliana.
  • Bl. 6 – Oíche eolais do thuistí / caomhnóiri na ndaltaí sa séú bhliain (Dáta ag teacht): Arís, seisiún ag diriú ar an mbliain scoile atá le teacht agus ag roinnt eolais libh.

Táim ag tnúth leis an scoilbhliain nua agus le cúnamh Dé, beidh ‘gnáth’ scoilbhliain againn agus go mbeidh deiseanna buaileadh le chéile ag imeachtaí scoile i rith na bliana.

Is mise, le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Leagan Béarla / English version

15th of August 2022

Dear Parents / Guardians,

Beatha agus sláinte. I hope you are well and had a lovely Summer holidays. As the new School term is around the corner, I would like to welcome you all, especially parents and guardians of our incoming 1st Year students.

Some information for you for the 2022-2023 School Year:

 • We would ask that all parents/guardians have the VSware app on their phone or laptop. This is our main method of communication. You can monitor daily student attendance, class behaviour, exam results/reports. Instructions to set up the app are attached.

 • All school achievements and student recognition will be shared via our social media. We would urge you to follow these platforms (Twitter, Facebook & Instagram)
  https://www.facebook.com/colnacoiribeoifigiuil/
  https://twitter.com/colnacoiribe

 • If you have questions or wish to contact the school, please contact the main office at 091 59200 or by email at eolas.colaistenacoiribe@gretb.ie

 • ‘Zón gan Fón’: This year, we wish to minimise the contact time students have with their phones. Coláiste na Coiribe will be a ‘no phone zone’. Students will have full permission to use their phone outside the front of the school before and after school but during school, phones must be turned off and left in their lockers. Please contact the Janice/Marion in the office if you need to important information passed on to a student during the school day. Equally, students are allowed to use the phone in the office to call home during the school day. Please do not contact students on their mobile during the day.

 • Coláiste na Coiribe has invested in a new locking system for school lockers. All lockers are now fitted with a number lock. No purchasing of locks required but we will now include this cost in our voluntary contribution fee. Overall, this should make lockers much safer to use and to store valuables. Students can view this video which explains how they change their combination lock number: How to change your combination lock number

 • School Booklists are available on the school website. See ‘Cúinne na dTuismitheoirí/Parents Corner’

 • School Commencement Dates and Calendar for the 2022-2023 School Year can also be found on the school website. The main dates for students returning are as follows:
  • Aoine 26 Lúnasa: 8.45- 13.55: Bliain 1 amháin
  • Dé Luain 29 Lúnasa: 8.45 –13.07: Bliain 1 amháin (Half-day - Finished at 13.07)
  • Dé Máirt 30 Lúnasa: 8.45 - 15.33: Bliain 1,3 & 6 ar ais
  • Dé Céadaoin 31 Lúnasa: 8.45 - 15.33: Bliain 1, 2, 5 ar ais (Bl. 3 & 6 at home)
  • Déardaoin 1 Méan Fómhair: 8.45 - 15.33: Gach dalta ar ais (Bl. 4 ar ais)

   df737e1f-fc66-45ea-890c-e8781fa85de8.png

 • Covid-19: Certainly, we will still have a Covid-19 Response Plan in place to minimise the risks of Covid-19 where possible.

 • School Times: Start and Finish Times: Our starting time (Mon-Thurs) will remain at 8.45 but we will finish at 15.33. On Friday, we will start at 8.45 and finish 13.55.

 • Important Dates:
  • 1st Year Parents Information Evening (27th of Sept. online): This is for students who will have started this September. As students settle into the school, parents/guardians will have important questions. This session is designed to answer those questions.
  • 4th Year - TY Information Evening (15th of September online): Again, this is for students have started TY this year. This session is designed to answer any questions, to give an overview of the year, trips, work experience and expectations for the year. This will be online.
  • 6th Year – Information Evening (Date T.B.C.): We will hold a short session for parents of our 6th Year students. Aim of this session is to look at the exam year, what needs to be done and the options available to students.

I am looking forward to the 2022-2023 school year and I hope that we finally get to meet-up in person at some of our school activities.

Is mise, le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Noll 05
2023
Cruinniú Tusití Bl.3 / 3rd Year Parent-Teacher Meeting
Noll 13
2023
Cruinniú Foirne / Staff Meeting (after school)
Noll 25
2023
Saoire na nollag
Ean 10
2024
Cruinniú Tusití Bl.4 & 5 / 4th & 5th Year Parent-Teacher Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe