An Chéad Chruinniú de Choiste Stráiteiseach na dTuistí / First meeting of our Parents Strategic Committee

20-Eanáir-21

Bhí an chéad chruinniú den Choiste Stráitéiseach na dTuistí againn aréir (19 Éanair) ar líne. Tús maith a bhí ann. Bhí slua brea i láthair agus tugadh tús áite don phlé ar athbhreithniú a dhéanamh ar misean na scoile agus teacht ar fhís, misean agus luachanna don scoil.
Seo an clár gnó a bhí againn aréir (Thíos)

The first meeting of our Parents Strategy Committee took place last night (19 January). It was a good start and we had a good attendance for the meeting. Most of the meeting was given to a discussion on reviewing the current mission statement of the school and to look towards a new vision, mission statement and school values. The agenda for the meeting is below.

  1. Fáilte /Welcome
  2. An Ghaeilge
  3. Cúrsaí Airgid / Finance -
  4. Plean Feabhsúcháin Scoile /School Improvement Plan
  5. Cosaint Leanaí / Child Protection
  6. Fís, Misean, Luachanna na Scoile / Vision, Mission, School Values
  7. Aon Ghnó Eile / AOB
  • Teagasc agus Foghlaim ar line / Online Teaching & Learning
    • Conas atá ar éirí leis? / How are we getting on?

Má tá suim agat a bheith ar an gcoiste seo, seol ríomhphost chuig eoghan.oceallaigh@gretb.ie / If you have an interest in this committee, please email eoghan.oceallaigh@gretb.ie

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe