Ardteist 2021 / Leaving Certificate 2021

27-Márta-21

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí, A dhaltaí agus a Chairde,

Tá eolas thíos maidir le na scrúdú béil, daltaí atá ag déanamh ábhair taobh amuaigh den scoil, ciogeartuithe breise ar na scrúdpháipéir scríofa don Ardteist agus cead ag daltaí fós clárú do na Scrúdú Béil.

A. Scrúdú Béil & Scrúdú Practiciúil sa Cheol:

 • Beidh na Scrúdú Béil (Gaeilge) ar an Luan agus Máirt (29 & 30 Márta). Tá an t-amchlár ag na daltaí. Tá sé ar fáil ar chúntas Microsoft Teams ag na daltaí.
 • Beidh na Scrúdú béil (Fráincís & Spáinis) ar an Déardaoin agus Aoine (8 & 9 Aibreán). Tá sé ar fáil ar chúntas Microsoft Teams ag na daltaí.
 • Beidh an scrúdú practiciúil don Cheol ar siúl ar an Déardaoin (8 Aibreán). Tá an t-am agus an t-amchlár ag na daltaí.
 • Tá fís ghearr anseo do dhaltaí ag suí na scrúdú béil anseo.

B. Daltaí ag déanamh ábhair taobh amuigh den Scoil

Tá treoracha ar fáil do dhaltaí ag déanamh ábhair taobh amuigh den scoil anseo. Caithfidh an dalta an fhoirm seo a líonadh roimh an 15 Aibreán agus é a thabhairt domsa.

Céimeanna do dhaltaí ag déanamh ábhair taobh amuigh den scoil:

 • Cuir príomhoide na scoile ar an eolas i scríbhinn go bhfuil staidéar á dhéanamh agat ar ábhar go hiomlán taobh amuigh den scoil a luaithe is féidir. Lion an fhoirm seo agus é sheoladh chuig an bPríomhoide.

 • Iarrfaidh an scoil ort eolas áirithe, nó fianaise, a chur ar fáil maidir le do chuid foghlama sna hábhair a bhfuil staidéar á dhéanamh agat orthu taobh amuigh den scoil. Mholfainn fianaise dá leithéid á bailiú anois.

 • Beidh sé an-tábhachtach sonraí aon duine a chuireann teagasc ar fáil duit taobh amuigh den scoil a thabhairt don scoil.

 • Más múinteoir/teagascóir cláraithe an duine atá ag soláthar teagaisc duit taobh amuigh den scoil, iarrfar ar an duine sin an fhianaise ar do chuid foghlama atá ar fáil dó/di a athbhreithniú, agus a roinnt, agus marc measta maidir le d'fheidhmíocht dhóchúil san ábhar a sholáthar.

Má tá aon imní ort nach mbeidh tú in ann an t-eolas seo a chur ar fáil, moltar go láidir duit scrúduithe mhí an Mheithimh a dhéanamh mar nach féidir dearbhú a thabhairt go bhféadfar Gráid Chreidiúnaithe a sholáthar duit.

C. Athraithe breise ar na Scrúdpháipéir Scríofa

 • Tá na h-athraithe is déanaí ar na scrúdpháipéir ar fáil anseo

D. Daltaí nár chláirigh do na Scrúdaithe Béil - Fós in ann iad a dhéanamh:

 • Is féidir le hiarrthóirí nár chláraigh ar an tairseach Féinseirbhíse Iarrthóra, nó a chláraigh ar an tairseach ach nár chuir a roghnúchán d’ábhair agus leibhéil i gcrích, teacht i láthair le haghaidh agallamh na béaltrialach.

 • Le bhur dtoil, seol ríomhphost chugam. eoghan.oceallaigh@gretb.ie

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

(English Version)

Dear Parents, Guardians, Students and Friends,

Please see below important information regarding the oral examinations, students doing subjects out-of-school, further adjustments to the Leaving Certificate written examinations and the option still available to students to sit their oral language examination.

A: Oral Language Examinations and Music Practical:

 • The Irish Oral Examination will take place this Monday and Tuesday (29 & 30 March). The students have been given their exam time. A copy of this timetable is available in their Microsoft Team.

 • The French and Spanish Oral Examination will take place on Thursday and Friday (8 & 9 april). Again, the students have been given their exam time. A copy of this timetable is available in their Microsoft Team.

 • The Music Practical will take place on Thursday 8th of April. Again, the students have been given a copy of their exam time.

Attached here is a short video guide for students taking the oral examinations.

B: Out of School Subjects:

Students doing subjects outside of school should read the following information here. Students must also complete the following form and submit it to me before the 15th of April. It is available here

Steps Required:

 • Let your school principal/coordinator know in writing that you are studying some subjects entirely outside of school as soon as possible (Complete form above)

 • You will need to provide certain information on, or evidence of, your learning in the subject that you are studying outside of school before 14 May 2021. We would suggest that you start that process as soon as possible.

 • You should seek the permission of the person providing you with tuition outside of school to pass on their contact details and you should inform them that they will be required to cooperate with the school in the process of reaching an estimated mark for you in the relevant subject.

A short video with a guide for students studying subjects entirely out-of-school is available here. https://youtu.be/NlLK330RYY4

If you have any concerns regarding your ability to engage in the above steps, you are strongly advised to sit the June examinations.

C. Changes to the written Exam Papers

 • Please find the further changes made to the written exam papers here.

D. Entry of candidates for Oral Languages Examinations

 • Candidates who have not registered on the Candidate Self-Service portal, or who registered on the portal but did not complete their selection of subjects and levels, can present for the oral interview.

 • Please let me know if you intend to take this option. eoghan.oceallaigh@gretb.ie

Le meas
Eoghan Ó Ceallaigh

D.Fómh 02
2023
Scoil Dúnta / School Closed
D.Fómh 12
2023
Oíche Oscailte
D.Fómh 30
2023
Briseadh Lár-Théarma / Mid-term Break
Samh 08
2023
Cruinniú Tusití Bl.6
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe