Athbhreithniú ar Ráiteas na Scoile maidir le Cumhdach Leanaí / Child Safeguarding Statement Review

08-Feabhra-21

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Chairde,

Ag an gcruinniú deireanach den Bhord Bainistíochta ar an 18 Éanair 2021, rinneadh athbhreithniú ar Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí.

Is mian le Bord Bainistíochta Choláiste na Coiribe na pointí a leanas a chur in iúl duit:

  • Cuireadh i gcríoch athbhreithniú bliantúil an Bhoird Bhainistíochta ar Ráiteas na scoile maidir le Cumhdach Leanaí ag cruinniú an Bhoird ar an 18 Éanair 2021.

  • Rinneadh an t-athbhreithniú seo de réir “Seicliosta d’Athbhreithniú ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí” atá foilsithe ar shuíomh idirlín na Roinne education.ie

  • Tá na cáipéisí ar fáil anseo, ar shuíomh na scoile (Féach ‘Polasaithe’), ar an mballa in aice leis an bpríomh oifig agus ar fáil mar chóip crua do thuismitheoirí má iarrtar é.
    Ráiteas maidir le Cumhdach Leanai Mí Eanáir 2021.docx
    Measúnachta Riosca maidir le Cumhdach Leanaí 2020 2021.docx

Dear Parents, Guardians and Friends,

A review of Coláiste na Coiribe’s Child Safeguarding Statement was carried out at the last Board of Management meeting held on the 18th of January 2021.

The Board of Management of Coláiste na Coiribe wishes to inform you that:

  • The Board of Management’s annual review of the school’s Child Safeguarding Statement was completed at the Board meeting on the 18th January 2021
  • This review was conducted in accordance with the “Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement” published on the Department’s ‘website www.education.ie

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide agus Rúnaí don Bhord Bainistíochta / Principal and Secretary to the Board of Management

Cathal Ó Conchubhair, Cathaoirleach Bord Bainistíochta / Chairperson of the Board of Management

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe