Athbhreithniú bliantúil ar a Ráiteas um Chumhdach Leanaí faoi Nósanna Imeachta Chosaint Leanaí /2024: Annual statutory review of the Child Safeguarding Statement

18-Eanáir-24

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí agus a Chairde, Tá an Bord Bainistíochta faoi láthair ag obair ar athbhreithniú bliantúil ar a Ráiteas um Chumhdach Leanaí faoi Nósanna Imeachta Chosaint Leanaí do Iarbhunscoileanna (athbhreithnithe 2023), An Roinn Oideachais 2023. Tá an Ráiteas um Chumhdach Leanaí agus an measúnú riosca um Chumhdach Leanaí ar fáil ceangailte (anseo). Ráiteas & Measúnu Riosca Nua Eanáir 2024.pdf

Má tá aon aiseolas nó agat le tabhairt maidir le comhlíonadh na scoile leis na ceanglais a bhaineann le cumhdach leanaí sna nósanna, bí i dteagmháil linn tríd ríomhpost roimh 24ú Eanáir, le do thoil.

Dear Parents, Guardians and Friends,

The Board of Management is currently carrying out its annual statutory review of its Child Safeguarding Statement under the Child Protection Procedures for Primary and Post-Primary Schools (revised 2023), Department of Education 2023. These documents are attached here.Child Safeguarding Statement and Risk Assessment Jan.2024.pdf

If you have any feedback in relation to the school's compliance in relation to the requirements as contained in the procedures, please contact us by email before the 24th of January.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe