Athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas frithbhulaíochta 2023-24 / Anti-bulling Annual Review 2023-24

12-Eanáir-24

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Chairde,

Ag an gcruinniú deireanach den Bhord Bainistíochta ar an 29ú lá de Mhí na Samhna, rinneadh athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas frithbhulaíochta.

Is mian le Bord Bainistíochta Choláiste na Coiribe na pointí a leanas a chur in iúl duit:

Dear Parents, Guardians and Friends,

A review of Coláiste na Coiribe’s Anti-Bullying Policy was carried out at the last Board of Management meeting held on the 29th of November 2023

The Board of Management of Coláiste na Coiribe wishes to inform you that:

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide agus Rúnaí don Bhord Bainistíochta / Principal and Secretary to the Board of Management

Cathal Ó Conchubhair, Cathaoirleach Bord Bainistíochta / Chairperson of the Board of Management

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe