Athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas frithbhulaíochta / Anti-bulling Annual Review

22-Nollaig-22

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Chairde,

Ag an gcruinniú deireanach den Bhord Bainistíochta ar an 30ú Méan Fómhair 2022, rinneadh athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas frithbhulaíochta.

Is mian le Bord Bainistíochta Choláiste na Coiribe na pointí a leanas a chur in iúl duit:

  • Cuireadh i gcríoch athbhreithniú bliantúil an Bhoird Bhainistíochta maidir le ar an mbeartas frithbhulaíochta ar an 30ú lá de Mhí Mhéan Fómhair 2022. Tá fógra anseo (nascaithe) maidir leis an athbhreithniú sin.
    Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bhainistiochta ar an mbeartas frithbhulaíochta.
  • Rinneadh an t-athbhreithniú i gcomhréir leis an seicliosta ata leagtha amach in Aguisín 4 de na gnásanna Frithbhulaiochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile.

Dear Parents, Guardians and Friends,

A review of Coláiste na Coiribe’s Anti-Bullying Policy was carried out at the last Board of Management meeting held on the 30th of November 2022.

The Board of Management of Coláiste na Coiribe wishes to inform you that:

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide agus Rúnaí don Bhord Bainistíochta / Principal and Secretary to the Board of Management

Cathal Ó Conchubhair, Cathaoirleach Bord Bainistíochta / Chairperson of the Board of Management

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe