Athoscailt na Scoile: Márta 2021 / School Reopening March 2021

01-Márta-21

A Chairde,
Táimid ag tnúth go mór le fáilte a chur roimh daltaí Bl.6 atá ag filleadh ar an 1 Márta agus Bl.5 ar an 15 Márta. Ansin, beidh na bliain-grúpaí eile ag filleadh ar 12 Aibreáin.

Tá litir uaimse maidir leis an athoscailt ar an 1 Márta ar fáil anseo.

Tá uasdátú déanta againn ar ár bPlean Covid-19. Tá sé ar fáil anseo agus anseo (aguisín).

Tá litir ón Aire Norma Foley maidir le athoscailt na scoile ar fáil anseo.

Tá litir ón Leas-Phríomhoifigeach Míochaine, Dr Ronan Glynn maidir le athoscailt na scoile ar fáil anseo.

Roinnt Eochairphoinntí:
1. Caithfidh gach tuismitheoir nó dalta (thar 18) an fhoirm Dearbhaithe Tuismitheora um Fhilleadh ar an Scoil anseo a líonadh isteach roimh filleadh ar an scoil.

2. Ta sé tabhachtach go ndéanann tuismitheoirí/caomhnóirí an cinneadh ceart nuair atá tinneas ar bith ag dalta agus gan iad a sheoladh ar scoil.

3. Comhairle ar bhaill foirne agus ar dhaltaí gan filleadh ná gan freastal ar scoil i gcás na nithe seo a leanas:

 • má tá siad aitheanta ag FSS mar ghartheagmhálaí de chás deimhnithe de
  COVID-19
 • má tá cónaí orthu le duine a bhfuil siomptóim den víreas aige/aici
 • má thaistil siad lasmuigh d’Éirinn; ina leithéid cásanna moltar do bhaill foirne
  féachaint ar an gcomhairle is déanaí ón Rialtas maidir le taisteal thar lear
  agus í a leanúint.
 • Cuir comhairle ar bhaill foirne agus ar dhaltaí comhoibriú a dhéanamh le
  haon oifigigh sláinte poiblí agus leis an scoil chun críche rianaithe
  teagmhálacha agus aon chomhairle sláinte poiblí a leanúint sa chás go
  bhfuil cás nó ráig sa scoil

4. Tá uasdátú déanta ag an rialtas ar an suíomh https://www.gov.ie/ga/feachtais/filleadh-ar-scoil/ le eolas nua do thuismitheoirí agus daltaí agus iad ag filleadh ar an scoil

5. Tá físeanna do thuismitheoirí/caomhnóirí chun tacú le daltaí ag filleadh ar an scoil ar fáil anseo agus anseo.

6. Ta eolas ar fáil anseo maidir lena siomptóim choróinvirís agus conas do phaiste a chosaint ón víris.

7. Tá fáil ar an gcur i láthair a rinneadh le na daltaí ag na tionóil maidir le hathoscailt na scoile.

Má tá ceist ar bith agat, seol ríomhphost chugam ag eoghan.oceallaigh@gretb.ie

Le meas
Eoghan Ó Ceallaigh

Dear Parents, Guardians and Friends,
We are looking forward to welcoming back our 6th Year students on March 1st and our 5th Year students on March 15th. All other year-groups will be returning on the 12th of April.

We have updated our Covid-19 Response Plan. It is available here and here.

A letter from the principal regarding the reopening of the school is available here.

A letter from the Minister of Education, Norma Foley to all parents/guardians is available here.

A letter from the Deputy Chief Medical Officer, Dr. Ronan Glynn to all parents/guardians is available here.

Some Key Points:
1. Every parent or student (over 18) must sign the Return to Educational Facility Parental Declaration Form attached here.

2. Please err on the side of caution if your child shows any possible signs of Covid-19 - keep them at home, then seek & follow medical advice.

3. Staff and pupils not to return to or attend school in the event of the following:

 • if they are identified by the HSE as a close contact of a confirmed case of COVID-19
 • if they live with someone who has symptoms of the virus
 • If they have travelled outside of Ireland; in such instances staff are advised to consult and follow latest Government advice in relation to foreign travel.
 • staff and pupils to cooperate with any public health officials and the school for contact tracing purposes and follow any public health advice in the event of a case or outbreak in the school;

4.The government have updated the website www.gov.ie/backtoschool with further information for parents and students.

5. Videos are available here and here for parents to support and advice parents on how best to support students returning to school.

6. Information is available here regarding Covid-19 symptoms and protecting students from the virus.

7. Please find attached here powerpoint presentations used at different assemblies regarding the re-opening of the school

 • 6th Year Assembly Powerpoint is available here.
 • 3rd Year Assembly Powerpoint is available here.
 • 1st, 2nd, 4th & 5th Year Assembly Powerpoint is available here.

If you have any questions, please send me an email at eoghan.oceallaigh@gretb.ie

Regards

Eoghan Ó Ceallaigh

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2021 Coláiste na Coiribe