Dáta Nua: Oíche Eolais bl.5 / 5th Yr. Subject Options Night Postponed

09-Márta-22

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí agus A Chairde,
Tá Oíche eolais - Ábhair Roghnach Bl.5 a bhí le bheith ar siúl ar an Déardaoin ar ceal dá bharr sochraid iar-mhúinteoir na scoile. Ar siúl anois - Dé Máirt 15 Márta ag 19.00. Tá an nasc céanna ag obair. Tá an nasc anseo.

Nasc:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4MzFiY2MtNGQ1Yy00ODAzLWFlZTItNDFhMjdkNjZlNGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dear Parents, Guardians and Students

Our 5th Year Subject Options Night which was meant to be on this Thursday is postponed until next Tuesday 15th of March at 19.00 due to the funeral of a former school colleague here at Coláiste na Coiribe. Existing link is ok. Link is also attached below.

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4MzFiY2MtNGQ1Yy00ODAzLWFlZTItNDFhMjdkNjZlNGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Le meas
Eoghan Ó Ceallaigh

D.Fómh 06
2022
Oíche Eolais: Daltaí Rang 6 ó na bunscoileanna
D.Fómh 31
2022
Briseadh lár-Théarma / Midterm Break
Samh 09
2022
Cruinniú Tuistí Bl. 6 / 6th Yr. P/T Meeting
Samh 21
2022
Measúnú S.10 / Week 10 Assessments
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
ETB Ethos
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe