GaeilgeABC - Limistéar Pleanála Teanga Bhearna-Chnoc na Cathrach

07-Meán Fómhair-23
GaeilgeABC - Limistéar Pleanála Teanga Bhearna-Chnoc na Cathrach

Tá Bearna agus Cnoc na Cathrach ar cheann de na 26 Limistéar Pleanála Teanga ar fud na hÉireann. De réir Acht na Gaeltachta 2012, bhí plean teanga le n-ullmhú ag chuile Limistéar Pleanála Teanga, ina leagfaí amach plean chun an Ghaeilge a neartú sa limistéar sin.

Is féidir nuachtlitir Gaeilge ABC a léamh anseo: https://www.gaeilgeabc.ie/_files/ugd/f429d7_8573cecf95f94d6cbe4b526959975ff4.pdf

Barna and Knocknacarra is one of 26 Language Planning Areas in Ireland. In accordance with the Gaeltacht Act 2012, a language a plan was prepared in each of the Language Planning Areas in which a plan would be laid out to promote the use of the Irish language in that area. The language plan for Barna and Knocknacarra can be seen here.

You can read GaeilgeABC's own newsletter here: https://www.gaeilgeabc.ie/_files/ugd/f429d7_8573cecf95f94d6cbe4b526959975ff4.pdf

Imeachtaí le teacht / Events coming your way soon:

Ranganna Gaeilge / Irish classes for adults take place in Bearna and Knocknacarra. You can see the timetable and book classes here: https://www.gaeilgeabc.ie/en/rangannagaeilge

Caife & Comhrá do gach cainteoir / Coffee & Chat for all levels

Ióga as Gaeilge (Caife Súil Eile i mBearna) / Yoga in Irish (Súil Eile coffee shop in Barna)

Snámh,Caife & Analú ag Trá na gCeann (le Katie McGrael ó Solas Relaxation) / Swim, Coffee and Breathing at Silverstrand (with Katie McGreal, Solas Relaxation)

Club Óige do dheagóirí / Youth Club for Teenagers (ceistneoir thíos / questionaire below)

Suíomh (website) Gaeilge ABC: https://www.gaeilgeabc.ie/

Ríomhphost (email) ag aoife: optgaeilgeabc@gmail.com

Fón (phone): 085 137 2447

Tá Gaeilge ABC lonnaithe (located): Áras Mhic Amlaigh, Bóthar Dáileacháin an Iarthair, Cnoc na Cathrach, Co. na Gaillimhe, H91 A9P. Buail isteach (Drop in)!!!

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe