Lá na dTorthaí / Leaving Certificate Results Day

25-Lúnasa-23
A Chairde,
Ar dtús, tuigim go mbeidh roinnt mhaith daoine neirbhíseach inniú. Cibé rud a tharlaíonn inniú, beidh roghanna ann duit. Ní ann ach tús leis an turas agus beidh an scoil ar fáil chun tacú leat bealach ar bith inniú agus na leathanta amach romhainn. Go n-éirí libh.
 • Beidh rochtain ag iarrthóirí na hArdteistiméireachta uile ar a gcuid torthaí sealadacha san Ardteistiméireacht ar an Tairseach Féinfhreastail d’Iarrthóirí ag 10 AM ar an Aoine an 25 Lúnasa. Is féidir le hiarrthóirí amharc ar a gcuid torthaí agus beidh ar a gcumas Ráiteas Torthaí Sealadacha a shábháil agus/nó a phriontáil.
  All Leaving Certificate candidates will have access to their provisional Leaving Certificate results on the Candidate Self Service Portal at 10 AM on Friday 25 August. Candidates can view their results and will also be able to save and/or print a Statement of Provisional Results.
 • Ní bheidh cóip chrua do na torthaí ag an scoil amárach
  The school will not have a copy of the individual results tomorrow.
 • Beidh an líne chabhrach de chuid Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí agus Daltaí ag 1800 265 165, a chuireann Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí ar fáil, ar fáil ar na dátaí agus amanna atá leagtha amach sa tábla thíos do scoláirí chun aon fhiosruithe a bheadh acu a chur ar threoirchomhairleoir. Beidh an líne chabhrach ar fáil go dtí tar éis an chéad bhabhta de thairiscintí ón Lár-Oifig Iontrála agus is treoirchomhairleoirí cáilithe ó Institiúid na dTreoirchomhairleoirí a bheidh ina bun.
  The SEC Candidate helpline will be available at 1800 111 135 or 1800 111 136 from 10 AM to 5 PM from Friday 25 August to Monday 4 September including weekends. Outside of these hours queries may be e-mailed to candidateportal@examinations.ie. This helpline is provided for queries relating to the Candidate Self Service Portal and the services provided through the portal.
 • Beidh an líne chabhrach de chuid Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí agus Daltaí ag 1800 265 165, a chuireann Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí ar fáil, ar fáil ar na dátaí agus amanna atá leagtha amach sa tábla thíos do scoláirí chun aon fhiosruithe a bheadh acu a chur ar threoirchomhairleoir. Beidh an líne chabhrach ar fáil go dtí tar éis an chéad bhabhta de thairiscintí ón Lár-Oifig Iontrála agus is treoirchomhairleoirí cáilithe ó Institiúid na dTreoirchomhairleoirí a bheidh ina bun.
 • The National Parents and Students Leaving Certificate Helpline, at 1800 265 165, which is provided by the National Parents Council will be available on dates and times outlined in the table below for students to reach a guidance counsellor with any queries that they may have. This helpline will operate until after the CAO first round offers and is staffed by qualified guidance counsellors from the Institute of Guidance Counsellors.
Ba mhaith liom gach rath a ghuí oraibh. Is cuma cén toradh a fhaigheann sibh amárach, is daoine den scoth sibh agus beidh gach rud togha.
Go n-éirí libh.
D.Fómh 02
2023
Scoil Dúnta / School Closed
D.Fómh 12
2023
Oíche Oscailte
D.Fómh 30
2023
Briseadh Lár-Théarma / Mid-term Break
Samh 08
2023
Cruinniú Tusití Bl.6
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe