Leabhair Liosta & Éadaí Scoile / Booklist & Uniform 2022-23

16-Meitheamh-22
Leabhair Liosta & Éadaí Scoile / Booklist & Uniform 2022-23

A Chairde,

Tá leabhair liostaí Bliain 1, 2, 3, 4, 5 agus 6 ar fáil anseo agus an treallamh atá ag teastáil. Freisin, tá liosta do na h-éadaí scoile ar fáil freisin. /

Booklists for 1,2,3,4,5 and 6th Year students are available here along with the necessary equipment for each subject. Information regarding the school uniform is also attached below.

I gcás roinnt ábhair, beidh múinteoirí ag prionteáil a nótaí féin in ionad leabhar a cheannach agus ag roinnt le na daltaí mar leabhrán. Beidh costas leis an leabhrán.

In some cases, teachers will be sharing their own notes in the form of a booklet rather than purchasing a book. These notes will be shared with the students. Payment will be required to cover the cost of this booklet (printing costs only).

Nóta Ginearálta / General Note:

  • Tá go leor don treallamh seo ag do mhac / iníon ón mbliain seo chaite. Your son / daughter already has some of these books and equipment from the previous year
  • Ba cheart do scoláirí ainm a chur ar gach leabhar, cóipleabhar agus trealamh atá acu. Students should have their name written on all their books, copies and items of equipment.

Leabhair Liostaí:

Bl. 1.docx

Bl. 2 .docx

Bl. 3 .docx

Bl. 4 .docx

Bl. 5 .docx

Bl. 6 .docx

Éadaí Scoile & Corpoideachais / School Uniform & PE Gear:

Éadach Nua.png

Barréide ‘Half-Zip Top’ Nua - Bl.1,2,3,4

Tá barréide nua againn i mbliana agus tá muid an-bhrodúil as. Beidh sé mar chuid den éadaí corpoideachais. Freisin, beidh sé á chaitheamh ag daltaí ar thurais scoile, imeachtaí scoile agus mar éadach breise timpeall na scoile. Beidh sé éiginnteach mar chuid den éadaí scoile do dhaltaí Bl. 1, 2, 3 agus 4. Beidh sé roghnach do dhaltaí Bl. 5 agus 6.

We are very proud to introduce our new 'half-zip' top. The Half-Zip Top to be used as part of the PE uniform. It will also also be used at school events, matches and instead of other non-school clothes items in or around the school. It is a compulsory item of the school uniform for 1st, 2nd, 3rd and TY students. It is optional for 5th and 6th Year students.

Éadaí Scoile 2022-2023.docx

Éadaí scoile ar fáil ag: / School uniform available from:

Anthony Ryans : https://www.anthonyryans.com/cat/index/sCategory/708

Schoolwear Centre: https://www.theschoolwearcentre.ie/product-category/secondary/colaiste-na-coiribe/

le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Lún 22
2022
Campa na Coiribe: Bl. 1 / 1st Year Incoming students
Lún 26
2022
Scoil ar Oscailt (Bliain 1) / School Re-Opening (1st Years)
Lún 29
2022
Scoil ar Oscailt (Bliain 1 amháin) / School Open for 1st Years only
Lún 30
2022
Scoil ar Oscailt (Bliain 1,3 & 6) / School Open for 1st, 3rd & 6th Years only
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
ETB Ethos
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe