Leabhair Liosta & Éadaí Scoile / Booklist & Uniform 2022-23

16-Meitheamh-22
Leabhair Liosta & Éadaí Scoile / Booklist & Uniform 2022-23

A Chairde,

Tá leabhair liostaí Bliain 1, 2, 3, 4, 5 agus 6 ar fáil anseo agus an treallamh atá ag teastáil. Freisin, tá liosta do na h-éadaí scoile ar fáil freisin. /

Booklists for 1,2,3,4,5 and 6th Year students are available here along with the necessary equipment for each subject. Information regarding the school uniform is also attached below.

I gcás roinnt ábhair, beidh múinteoirí ag prionteáil a nótaí féin in ionad leabhar a cheannach agus ag roinnt le na daltaí mar leabhrán. Beidh costas leis an leabhrán.

In some cases, teachers will be sharing their own notes in the form of a booklet rather than purchasing a book. These notes will be shared with the students. Payment will be required to cover the cost of this booklet (printing costs only).

Nóta Ginearálta / General Note:

  • Tá go leor don treallamh seo ag do mhac / iníon ón mbliain seo chaite. Your son / daughter already has some of these books and equipment from the previous year
  • Ba cheart do scoláirí ainm a chur ar gach leabhar, cóipleabhar agus trealamh atá acu. Students should have their name written on all their books, copies and items of equipment.

Leabhair Liostaí:

Bl. 1.docx

Bl. 2 .docx

Bl. 2: Revision here :Once is not correct novelThe weight of Water le Sarah Crossan is the correct novel

Bl. 2: Romeo & Juliet is not correct - The Merchant of Venice le Edco (New Edition) is the correct play.

*if you have purchased the ‘Once’ or ‘Romeo & Juliet’, we would ask you to return them and get the ‘The Weight of Water’ and ‘The Merchant of Venice’. If this is not possible, please bring in the books to their English teacher and we will rectify the situation. We apologise for this error on the booklist.

Bl. 3 .docx

Bl. 4 .docx

Bl. 5 .docx

Bl. 6 .docx

Éadaí Scoile & Corpoideachais / School Uniform & PE Gear:

Éadach Nua.png

Barréide ‘Half-Zip Top’ Nua - Bl.1,2,3,4

Tá barréide nua againn i mbliana agus tá muid an-bhrodúil as. Beidh sé mar chuid den éadaí corpoideachais. Freisin, beidh sé á chaitheamh ag daltaí ar thurais scoile, imeachtaí scoile agus mar éadach breise timpeall na scoile. Beidh sé éiginnteach mar chuid den éadaí scoile do dhaltaí Bl. 1, 2, 3 agus 4. Beidh sé roghnach do dhaltaí Bl. 5 agus 6.

We are very proud to introduce our new 'half-zip' top. The Half-Zip Top to be used as part of the PE uniform. It will also also be used at school events, matches and instead of other non-school clothes items in or around the school. It is a compulsory item of the school uniform for 1st, 2nd, 3rd and TY students. It is optional for 5th and 6th Year students.

Éadaí Scoile 2022-2023.docx

Éadaí scoile ar fáil ag: / School uniform available from:

Anthony Ryans : https://www.anthonyryans.com/cat/index/sCategory/708

Schoolwear Centre: https://www.theschoolwearcentre.ie/product-category/secondary/colaiste-na-coiribe/

le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Noll 06
2022
Cruinniú Tuistí Bl. 3 / 3th Yr. P/T Meeting
Noll 22
2022
Saoire na Nollaig / Christmas Holidays
Ean 11
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 4&5 / 4th & 5th Yr. P/T Meeting
Ean 24
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 2 / 2nd Yr. P/T Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
ETB Ethos
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe