Leabhair Liosta & Éide Scoile 23-24 / School Booklist & Uniform 23-24

06-Meitheamh-23
Leabhair Liosta & Éide Scoile 23-24 / School Booklist & Uniform 23-24

A Chairde,

Tá leabhair liostaí Bliain 1, 2, 3, 4, 5 agus 6 ar fáil anseo agus an treallamh atá ag teastáil. Freisin, tá liosta do na h-éadaí scoile ar fáil freisin.

Booklists for 1,2,3,4,5 and 6th Year students are available here along with the necessary equipment for each subject. Information regarding the school uniform is also attached below.

I gcás roinnt ábhair, beidh múinteoirí ag prionteáil a nótaí féin in ionad leabhar a cheannach agus ag roinnt le na daltaí mar leabhrán. Beidh costas leis an leabhrán.

In some cases, teachers will be sharing their own notes in the form of a booklet rather than purchasing a book. These notes will be shared with the students. Payment will be required to cover the cost of this booklet (printing costs only).

Nóta Ginearálta / General Note:
  • Tá go leor don treallamh seo ag do mhac / iníon ón mbliain seo chaite. Your son / daughter already has some of these books and equipment from the previous year
  • Ba cheart do scoláirí ainm a chur ar gach leabhar, cóipleabhar agus trealamh atá acu. Students should have their name written on all their books, copies and items of equipment.
Leabhair Liostaí/ Book Lists :

Bl. 1.docx

Bl. 2.docx

Bl.3.docx

Bl. 4.docx

Bl. 5.docx

Bl. 6.docx

Éide Scoile & Corpoideachais / School Uniform & PE Gear:

Éadach Nua.png

Barréide ‘Half-Zip Top’

Tá barréide againn i mbliana agus tá muid an-bhrodúil as. Beidh sé mar chuid den éadaí corpoideachais, mar phíosa éadach eile ar bharr an geansaí má tá dalta fuar agus ag am sosa/lóin. Freisin, beidh sé á chaitheamh ag daltaí ar thurais scoile agus imeachtaí scoile. Beidh sé éiginnteach mar chuid den éadaí scoile. Go bunúsach, is féidir an barréide seo a chaitheamh an t-am go léir.

We are very proud of our 'half-zip' top. The Half-Zip Top to be used as part of the PE uniform, as an additional layer in class when cold and around the school at breaktimes. It can be worn all of the time. It will also also be used at school events, matches and instead of other non-school clothes items in or around the school. It is a compulsory item of the school uniform. Please note that: Non-school clothing will not be permitted. Your support on this issue is appreciated. This will be the only additional layer of clothing permitted in the school.

Éadaí Scoile 2023-2024

Éadaí scoile ar fáil ag: / School uniform available from:

Anthony Ryans : https://www.anthonyryans.com/cat/index/sCategory/708

Schoolwear Centre: https://www.theschoolwearcentre.ie/product-category/secondary/colaiste-na-coiribe/

Please remember also: Black shoes/runners without any visible logos or white markings. Please do not purchase shoes/runners with any visible logo even a grey logo colour. These shoes/runners will not be allowed.

le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe