Oíche Eolais Bl.4 / Transition Year Information Evening

03-Márta-22

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí, A Dhaltaí agus a Chairde,

Beidh oíche eolais againn ar an Déardaoin, 3ú Márta ag 19.00 do dhaltaí ag dul isteach san Idirbhliain 2022-2023. Tá fáilte roimh na daltaí agus tuistí/caomhnóirí suí isteach ar an oíche eolais seo freisin. Má tá ceist ar bith agat roimhré, is féidir iad a sheoladh chuig Ciarán Ó Callaráin (Comhordaitheoir Chláir) ciaran.ocallarain@gretb.ie

Freisin, beidh deis agat ceisteanna a chur sa bhosca 'Teachtaireachtaí' ar líne ar an oíche

Céimeanna chun logáil isteach ar Teams

 • Logáil isteach le Google Chrome agus cur an nasc isteach ann
 • Cliceáil ar 'Watch on the web instead'
 • Feicfidh tú 2 rogha 'Sign in' nó 'Join anonymously'
 • Join anonymously unless you have a Microsoft Teams account
 • Le do thoil, múch do mhicreafón
 • Má tá fadhb agat, is féidir leat an aip Microsoft Teams a íoslódáil

Nasc anseo (Nasc a chóipeáil isteach sa browser 'Chrome')

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ4ZTI4ZDgtZmJlMS00NGZmLThlZTEtMGZmZTFhMzU5NzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Dear Parents, Guardians, Students and Friends,

We will be holding an Information Evening on Thursday, 3rd of March at 19.00 for parents of students (and the students themselves) who will be starting Transition Year in 2022-2023.

If you have any questions, please email them to Ciarán Ó Callaráin (Transition Year Coordinator) by email to ciaran.ocallarain@gretb.ie

On the night, you will be able to send on questions via the chat function as well.

Steps to log-on to Microsoft Teams to access the Information Evening are available below.

 • Log in with Google Chrome and copy in the link below.
 • Click on 'Watch on the web instead'
 • You will see 2 options 'Sign in' or 'Join anonymously'
 • Join anonymously unless you have a Microsoft Teams account
 • Please, make sure your mic is turned off
 • If you have a problem, you can download the Microsoft Teams App.

Link is here: (Please copy link into the Chrome browser)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ4ZTI4ZDgtZmJlMS00NGZmLThlZTEtMGZmZTFhMzU5NzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Looking forward to meeting you (online) very soon.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Aib 30
2024
Cruinniú Foirne / Staff Meeting (after school)
Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc -Scoil Dúnta / Bank Holiday -School Closed
Bealt 27
2024
Measúnú S.30 / Week 30 Assessments
Bealt 31
2024
Scoil ag críochnú / School Closing
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe