Oíche Eolais: Daltai ag dul isteach san Idirbhliain 2021-2022 / Information Night: Students entering Transition Year 2021-2022

04-Bealtaine-21

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí agus a Chairde,

BeidhOícheEolaisar siúl ar an gCeadaoin 12 Bealtaine ag a 7 a chlog do thuismitheoirí agus daltai a bheidh ag tosnú san Idirbhliain (Bliain 4) i Mí Méan Fómhair. Má tá aon cheist agat, is féidir leat iad a sheoladh chuigciaran.ocallarain@gretb.ieagus déanfaimid gach iarracht iad a phlé ar anoíche.

Tá an nasc leis an gcruinniú seolta chuig do chúntas Vsware agus anseo (thíos)

Tá an nasc leis an gcruinniú anseo (Microsoft Teams Live Event)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAwMzBjZmQtMzdlYS00ZGRhLWJkZWQtMWFmODBmZGQ5Mjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Céimeanna chun logáil isteach ar Teams / Steps to log-in to Teams

  1. Logáil isteach le Google Chrome / Log in with Google Chrome
  2. Feicfidh tú 3 rogha / You will see 3 options
  3. Cliceáil ar "continue on this browser (Chrome)"
  4. Le do thoil, múch do mhicreafón / Please, make sure your mic is turned off
  5. Má tá fadhb agat, is féidir leat an aip Microsoft Teams a íoslódáil / If you have a problem, you can download the Microsoft Teams App.
Ag tnúth le buaileadh libh ar líne agus eolas maidir leis an Idirbhliain a roinnt libh.
Le meas
Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Dear Parents, Guardians and Friends,

There will be a4th Yr (TY) Information Night on Wednesday 12th of Mayat 7pmfor parents and students. If you have any questions, please address them tociaran.ocallarain@gretb.ieand we will do our best to answer them on the night.The link to the information evening has been sent to your Vsware email account.

Looking forward to meeting you online and hopefully in person in the very near future. Steps to log-on to Microsoft Teams to access the Information Evening are available above.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Príomhoide, Coláiste na Coiribe

Lún 27
2021
Scoil ar Oscailt (Bliain 1) / School Re-Opening (1st Years)
Lún 30
2021
Scoil ar Oscailt (Bliain 1 amháin) / School Open for 1st Years only
Lún 31
2021
Scoil ar Oscailt (Bliain 1,3 & 6) / School Open for 1st, 3rd & 6th Years only
M.Fómh 01
2021
Scoil ar Oscailt (Bliain 1,2,3,5 & 6) / School Open for 1st, 2nd, 3rd, 5th & 6th Years only
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2021 Coláiste na Coiribe