Oíche Eolais /Information Evening 2022-2023

06-Deireadh Fómhair-21
Oíche Eolais /Information Evening 2022-2023

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Chairde,

Fáilte romhaibh go suíomh Coláiste na Coiribe. Ar an leathanach seo, tá gach eolas maidir lenár Oiche eolais ar an 14 Deireadh Fómhair ag 19.30 ar líne.

Beidh oíche eolas fiorúil againn ar an Déardaoin, 14 Deireadh Fómhair ag 19.30 (ar líne). Beidh óráid ón bPríomhoide, físeáin ag taispeáint an scoil do dhaoine agus roinnt múinteoirí sa scoil ag labhairt ar an oíche. Beidh fáilte roimh dhaltaí gur spéis leo freastal ar an scoil an bhliain seo chugainn dul ar líne, maraon lena dtuismitheoirí, leis an bhfoirgneamh nua a fheiceáil agus chun ceisteanna a chur faoin scoil. Tá nasc leis an oíche eolais ar fáil anseo:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc3YjdjOTEtOGRkMC00NGMxLWEwNGItOGMzYWVjNzhmYmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Le do thoil /Please: Ag logáil isteach ar ríomhaire / Joining event using a computer (access from a mobile phone maybe different)
  1. Logáil isteach le Google Chrome / Log in with Google Chrome
  2. Feicfidh tú 2 rogha / You will 2 options - Watch on web instead
  3. You can sign in if you have a Microsft Teams account or join anonymously
  4. Le do thoil, múch do mhicreafón / Please, make sure your mic is turned off
  5. Má tá fadhb agat, is féidir leat an aip Microsoft Teams a íoslódáil / If you have a problem, you can download the Microsoft Teams App.

Má tá tuismitheoirí nua ag iarraidh féachaint ar an scoil, tá fáilte coinne a dhéanamh leis an scoil agus eagróidh muid é sin.. Tuilleadh eolais le fáil ó Marion agus Janice ar an uimhir 091 592000

Ta an fhoirm iarratais ar fáil faoi 'Clárú / Enrolment' ar shuíomh na scoile.

Tá na hábhair a dhéanann Coláiste na Coiribe ar fáil anseo:
Screenshot 2021-10-06 112026.png

Tá fís fhíorúil anseo don scoil ag taispeáint an scoil, na seomraí ranga, scéalta ó na daltaí iad féin agus cúpla focal ón bpriomhoide freisin. Bain taitneamh as.

Dear Parents, Guardians and Friends,

Welcome to Coláiste na Coiribe's website. This page contains details of our Information Evening on the 14th of October at 19.30. (Online)

During this online virtual open night, you will hear from the Principal, some of the teaching staff will be online and we will try to give you a taste of what Coláiste na Coiribe is like. Parents, Guardians and students are welcome to go online by clicking the following link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc3YjdjOTEtOGRkMC00NGMxLWEwNGItOGMzYWVjNzhmYmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Le do thoil /Please: Ag logáil isteach ar ríomhaire / Joining event using a computer (access from a mobile phone maybe different)
  1. Logáil isteach le Google Chrome / Log in with Google Chrome
  2. Feicfidh tú 2 rogha / You will 2 options - Watch on web instead
  3. You can sign if you have a Microsoft Teams account or join anonymously
  4. Le do thoil, múch do mhicreafón / Please, make sure your mic is turned off
  5. Má tá fadhb agat, is féidir leat an aip Microsoft Teams a íoslódáil / If you have a problem, you can download the Microsoft Teams App.

If a new parent/guardian wishes to see the school, please dont hesitate to call us at 091 59200 and we can arrange this visit.

The application form is available now under the heading ' Clárú / Enrolment' on the school website.

The subjects available to 1st Year students are below:
Screenshot 2021-10-06 112026.png

Please take a few minutes to look at the short virtual tour of Coláiste na Coiribe. The short video will give you a glimpse of the the school, the classrooms, different subjects/activities, stories from the students and a few words from the principal too. We hope you enjoy it.

Le meas
Eoghan Ó Cealaligh

Noll 06
2022
Cruinniú Tuistí Bl. 3 / 3th Yr. P/T Meeting
Noll 22
2022
Saoire na Nollaig / Christmas Holidays
Ean 11
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 4&5 / 4th & 5th Yr. P/T Meeting
Ean 24
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 2 / 2nd Yr. P/T Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
ETB Ethos
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe