Oíche eolais do Thuistí Bl.1 Dé Céadaoin (27 M.F) ag 19.00 ar líne:

11-Meán Fómhair-23

Oíche eolais do Thuistí Bl.1 Dé Céadaoin (27 M.F) ag 19.00 ar líne:Information session for parents/guardians of our current 1st Year students on Wednesday, 27th of September ag 19.00 (online)

A Thuismitheoirí, A Chaomhnóirí, A Dhaltaí agus a Chairde,

• Mar eolas daoibh, beidh oíche eolais againn ar líne, Dé Céadaoin, 27 Méan Fómhair ag 19.00 (ar líne). Beidh taifead againn ar an seisiún eolais ar fáil anseo tar éis.

Nasc anseo leis an Oíche Eolais - céimeanna chun logáil isteach ar fáil thíos. Cliceáil naseo nó caithfidh tú an nasc seo a chóipeáil isteach sa brabhsálaí ' Chrome'
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFkYjU0MmEtYzQ0OS00YTI2LWEwYTQtOTgyNDhlZjdjZTM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2C%22Oid%22%3A%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Seisiún ghearr a bheidh ann chun plean na bliana a roinnt libh agus na h-ionchais atá againn do na daltaí sa chéad bhliain. Beidh deis ceisteana a chur agus freagraí a fháil mar chuid den seisiún.

Dear Parents, Guardians, Students and Friends,

For your information, we will hold an online information session on Wednesday, the 27th of September at 19.00 for parents/guardians of our current 1st Year students. A link with a recording of this session will be made available also following the event.

Link here for this Information Evening: Click on link below or copy this link into your internet browser - Chrome if possible
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFkYjU0MmEtYzQ0OS00YTI2LWEwYTQtOTgyNDhlZjdjZTM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2C%22Oid%22%3A%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

This will be a short session to make sure you are aware what is planned and expected of our 1st Year students this year. We will also include a questions and answers part to the session.

Le meas,

Caitríona Nic Dhonnacha - 1st Yr - Yearhead

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Steps to log-on to Microsoft Teams to access the Information Evening are available below.

Steps to log-in to Teams:

1. Log in with Google Chrome if possible

2. Once you click the link to attend, your web browser should automatically open, and you will be prompted to use the Teams app or your Web browser:

3. If you have the Teams desktop application installed, clicking the link will launch TEAMS.

4. If you don’t have the Teams app, you can join the meeting from the web and choose to “Join anonymously”

Noll 05
2023
Cruinniú Tusití Bl.3 / 3rd Year Parent-Teacher Meeting
Noll 13
2023
Cruinniú Foirne / Staff Meeting (after school)
Noll 25
2023
Saoire na nollag
Ean 10
2024
Cruinniú Tusití Bl.4 & 5 / 4th & 5th Year Parent-Teacher Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe