Plean don Ghaeilge 2023-2024

07-Meán Fómhair-23
Plean don Ghaeilge 2023-2024

A Chairde,

Sa Phlean Stráitéiseach na Scoile, tá 3 cholún againn - (1) Teagasc,Foghlaim, Measúnú & Tuairisciú (2) An Ghaeilge agus (3) Folláine. Tá plean difriúil ann do gach colún. Anseo, míneoidh mé an plean don Ghaeilge.

Sprioc na bliana scoile 23-24 ná "An Ghaeilge mar theanga shóisialta na scoile". Tá gach gné den phlean seo ag diriu isteach ar an sprioc anseo agus ag úsáid na critéir teanga (thuas) mar threoir.

Tá an plean ar fáil anseo:

Plean don Ghaeilge 2023-2024 (Pobal na Scoile).xlsx

Cúnamh do dhaltaí sa chéad bhliain anseo:
48324b39-c60f-4f0f-92d3-134801d71d29 (2).png

(English Version)
In our School Strategic Plan, we have 3 main pillars - (1) Teaching, Learning, Assessment & Reporting
(2) An Ghaeilge and (3) Wellbeing. We have a diferent plan for each pillar. Here, I will explain our 'plean don Ghaeilge'.

The main goal/theme for the 23-24 school year is "An Ghaeilge as the social language used in the school". Every aspect of our plan reflects this goal and is guided by the language criteria (above).

The plan is available here:
Plean don Ghaeilge 2023-2024 (Pobal na Scoile).xlsx

The Irish language supports made available to our 1st Year students include the following:
48324b39-c60f-4f0f-92d3-134801d71d29 (2).png

Riail na Gaeilge:
Sa scoil, tá neart tacaíochtaí, rudaí dearfacha agus achmhainní in úsáid chun an Ghaeilge a chur chun cinn -ranganna breise sa Ghaeilge, comórtas seachtainiúil na scáileáin, comórtas na mbandaí, imeachtaí á eagrú... Is liosta fada atá ann ach ar an taobh eile, tá gá dúinn riail na Gaeilge a bheith i bhfeidhm sa scoil. Mar eolas, seo mar atá an riail;

  • Dalta ag labhairt Béarla (x1) = Moilliú ar an Aoine (14.15 - 15.30)
  • Dalta ag labhairt Béarla arís (x2) = Moilliú ar an Aoine (14.15 - 15.30)
  • Dalta ag labhairt Béarla arís (x3) = Moilliú ar an Aoine (14.15 - 15.30) & cruinniú le tuismitheoirí
  • Sa chás nach dtagann athrú ar an scéal, ní bheidh rogha ag an scoil ach smachbhannaí níos trom chúisí a chur i bhfeidhm mar atá leagtha amach sa chód iompair.
  • Sa rang moilliú seo, beidh ar na daltaí punann oibre sa Ghaeilge a chríochnú. Chuirfear an punann seo ar fáil do thuismitheoirí más gá.

Riail na Gaeilge
In school, we have many supports, positive and resources in place as part of our Irish plan. These include additional Irish language support classes, in-school Irish weekly competitions, Wrist band competition, different events and so on...The list of positive activities to support the use of the language in an enjoyable manner is extensive but on the other hand, we also have a 'Riail na Gaeilge' in place which we expect all students to follow. For your information, the rule is as follows;

  • Student speaking English (x1) = After school detention on Friday (14.15 -15.30)
  • Student speaking English (x2) = After school detention on Friday (14.15 -15.30)
  • Student speaking English (x3) = After school detention on Friday (14.15 -15.30) & meeting with parents
  • Where it occurs that the student continues to break this rule, the school will have no choice but follow the code of behaviour and more serious sanctions may be followed.
  • This additional class after school on Friday will be beneficial to the student where they complete a portfolio of Irish language material which will be presented to parents if required.
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe