Rogha Ábhair i gcomhair Bl. 5 / Subject Choice for 5th Year

15-Márta-21

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí, a Dhaltaí agus a Chairde,

Go raibh maith agat as ucht a bheith i látháir ar líne linn oíche Déardaoin 11 Márta. Tá taifead den cur i láthair le fáil ar Ms Teams ag do mhac/íníon. Tá VSware ar oscailt anois chun do rogha ábhair a chur isteach ann.

 • Tá cóip den eolas a bhí ag an seisiún eolais seo ar fáil anseo.

Is gá machnamh a dhéanamh ar na pointí seo a leanas:

 • Is iad Gaeilge, Béarla agus Mata na croí-ábhair. Caithfidh gach dalta na h-ábhair seo a dhéanamh.
 • Caithfidh tú do rogha 6 ábhar is fearr a roghnú. Déan cinnte, go bhfuil do theanga roghnach (Fráincís/Spáinis) mar do chéad rogha.
 • Muna bhfuil tú cinnte, molaimid ábhar eolaíochta a roghnú.
 • Tá rogha na n-ábhair bunaithe ar an éileamh. Dá bhrí sin, tá sé fíor-thabhachtach go gcuireann tú cúis mhaith le gach rogha.
Caith seal ama anois ag déanamh machnamh ar an rogha atá ós do chomhair. Is féidir dul i dteagmháil le na múinteoirí ag lorg comhairle. Chomh maith le sin, tá an Gairmthreoir, Patricia Uí Fhlaithearta lán sásta comhairle a thabhairt do na daltaí agus tuismitheoirí. Tá nasc anseo leis an Career Portals ar shuíomh na scoile.
Tá gá le na hábhair a roghnú roimh deireadh an lae ar an Aoine, 2 Aibreán. Beidh rogha ábhair VSware dúnta tar éis an dáta seo.

Dear Parents, Guardians, Students and Friends,

Thank you for attending our subject options information session online. Please find information below relating to 5th Year subject options. A recording of the 5th Year Subject Options information session can be viewed on your son/daughters MS Teams account.
 • A recording of the 5th Year Subject Options information session can be viewed on your son/daughters MS Teams account.
 • VSware subject options is now open to enter subject options.

The main points to consider:

 • English, Irish and Maths are core subjects, every student will study these.
 • You will then choose your top 6 subject's. Please choose your language as your first pick.
 • If unsure, we recommend that you include a Science subject.
 • Subjects options are based on demand for a subject. For this reason, please make sure to choose wisely as far as option 6.

Please take some time to consider your options. Please contact subject teachers and ask for their advice. In addition, you can email or Guidance Counsellor, Patricia Uí Fhlaithearta and she will be happy to help. Please find a link here to the Career Portal section on the School website.

5th Year subject options must be chosen by Friday evening, 2nd of April. VSware subject options will be closed after this date.

Le meas
Eoghan Ó Ceallaigh

Noll 05
2023
Cruinniú Tusití Bl.3 / 3rd Year Parent-Teacher Meeting
Noll 13
2023
Cruinniú Foirne / Staff Meeting (after school)
Noll 25
2023
Saoire na nollag
Ean 10
2024
Cruinniú Tusití Bl.4 & 5 / 4th & 5th Year Parent-Teacher Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe