Teagasc & Foghlaim ar Líne / Teaching & Learning Online

26-Eanáir-21

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Chairde,

Tá dhá sheachtain críochnaithe againn ar líne agus is cosúil go mbeidh an Teagasc agus Foghlaim ar líne ar feadh roinnt seachtainí eile. Mo bhuíochas le na daltaí agus an t-iarracht mhór atá déanta acu ag dul i mbun foghlama ar líne. Mo bhuíochas freisin leis na daoine a líon isteach an suirbhé. Cabhraíonn an t-aiseolas go mór linn feabhas a chur ar an teagasc agus foghlaim ar líne.

Nascaithe anseo, tá eolas do thuismitheoirí ar cad atá le déanamh ag na daltaí gach seachtain: Cliceáil Anseo

  1. Tá múinteoirí ag úsáid meascán de ranganna beo, ranganna taifeadta agus obair leagtha amach ar MS Teams.
  2. Déan cinnte go ndéanann gach dalta seiceáil ar an bhféilire ar Teams ag tús na seachtaine do na ranganna beo.
  3. Beidh gach múinteoir ag cur sonraí madir leis an bhfoghlaim, obair bhaile agus tascanna ar Teams.
  4. Tá gach ábhar á mhúineadh ar Teams. Tá an t-eolas seo ag na daltaí. Déan iarracht suí síos leo agus lig orthu MS Teams, a n-ábhair agus na tascanna/obair bhaile a thaispeáint duit.
  5. Má tá fadhb ar bith, téigh i dteagmháil leis an scoil.

Scrúduithe Bliain 3: Ní bheidh daltaí sa tríú bliain ag déanamh bréagscrúduithe. Beidh múinteoirí ag déanamh measúnú orthu go rialta ar líne agus nuair a fhillfimid ar an scoil. Tá sé tabhachtach go bhfuil na daltaí ag na ranganna ar líne nó chaillfidh said amach ar na measúnaithe seo. Beidh múinteoirí ag deanamh taifead ar tinreamh agus rannpháirtíocht ar líne. Tá an-tábhacht ag baint le rannphartíocht, an obair leagtha amach ag múinteoirí agus na measúnuithe ar líne a dhéanamh, go háirithe mar nach bhfuil cinnteacht maidir le leagan amach na scrúduithe stáit.

Scrúduithe Bliain 6: Ni bheidh bréagscrúduithe roimh an mbriseadh lár-téarma. Beidh cinneadh déanta go luath maidir le Bliain 6 ach táimid ag fanacht le tuilleadh eolais ón Roinn Oideachais maidir leis na bréagscrúduithe, na scrúduithe béil, na hábhair practiciúla agus an Ardteist. An tosaiocht is mó atá againn ná na cúpla mí atá fágtha acu a úsáid chun na daltaí a ullmhú don Ardteist.

Má ta ceist ar bith agat, ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil le foireann tacaíochta na scoile.

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh anseo.

Fiosrúchán Ginearálta: eolas@coláistenacoiribe.ie

Cúnamh do na Daltaí: cunamh@gretb.ie

Aitheantas na nDaltaí: aitheantascnac@gretb.ie (sa chás go bhfuil éacht bainte amach ag dalta, ba bhrea linn a bheith ar an eolas)

Mo bhuíochas libh agus gach iarracht atá déanta agaibh cabhrú le na daltaí agus iad ag dul i mbun foghlama ar líne. Tuigim nach bhfuil sé éasca agus na dúshláin atá ann do dhaoine ag tabhairt aire do pháistí, ag obair agus daltaí ag déanamh obair scoile ar líne ag an am céanna.

Le meas,


E Ó Ceallaigh

Dear Parents, Guardians and Friends,


We have completed two weeks of Teaching and Learning online and it seems that we will be continuing with Teaching and Learning online for a few more weeks. Thank you to the students who have put in a huge effort with their online learning. Thank you also to those that completed our recent school survey . Feedback from this survey is very helpful to improve the online Teaching and Learning.

Please find a link here to information regarding online classes and the expectations of students. Cliceáil Anseo

  1. Teachers are using a blended learning approach with some live classes, prerecorded classes and using MS Teams.
  2. Students should check their MS Teams Calendar at the beginning of the week for all live classes.
  3. Teachers will add information regarding their learning, homework and assignments on MS Teams.
  4. All subjects are taking place online. Students are aware of this. Please check in with them, get them to show you Ms Teams, their subjects and the work they have to complete.
  5. If you have an issue, please contact the school.

3rd Year Exams: 3rd Year students will not be completing Mock Exams this year. Students will be completing regular online assessments. It is important that students are engaged with their classes or they will lose out on these assessments and teachers will be also be monitoring participation levels in class. Engagement, and completion of assigned work and online assessment is hugely important especially as we are unsure of the format of state exams at this stage.

6th Year Exams: We will not be holding Mock Exams before the midterm break. A decision on Mock Exams will be made following further clarity and guidance from the Department of Education. Our priority is to get the 6th Year students back in class and ready for their final few months and their Leaving Certificate.

The school support team is available if students or parents need support.

General Queries: eolas@coláistenacoiribe.ie

Student Support: cunamh@gretb.ie

Student Recognition: aitheantascnac@gretb.ie (where a student has excelled or achieved, we would like to know and these achievements can be emailed to us at this email address)

Thank you all for helping our students begin their learning online. I appreciate that things are not easy and that there are huge challenges involved for parents, minding children, working and students doing their online learning at the same time.

Le meas
E Ó Ceallaigh

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2021 Coláiste na Coiribe