Uasdátú ar an Teastas Sóisearach 2021 / Junior Cycle 2021 Update

31-Márta-21

A Thuismitheoirí, A chaomhnóirí, A Dhaltaí agus a Chairde,

Beidh daltaí Bl.3 ag filleadh ar an Luan, 12 Aibreán. Beidh tionól againn ar an lá sin chun eolas a thabhairt dóibh maidir leis an téarma deireanach atá acu agus córas measúnaithe atá le déanamh acu.

Tá treoracha leagtha amach ag an Roinn Oideachais ar fáil anseo

Beidh dhá ghné ag baint le teastasú gach scoláire:

 • Teastas Stáit um Chríochnú na Sraithe Sóisearaí ón Roinn Oideachais. Sonrófar ar an teastas sin gur chríochnaigh an scoláire clár staidéir na Sraithe Sóisearaí. I gcás gach scoláire, beidh liosta na nábhar, na ngearrchúrsaí agus/nó na n-aonad tosaíochta foghlama a ndearna sé/sí staidéar orthu le linn chlár na Sraithe Sóisearaí san áireamh ar an teastas.
 • Tuairisc scoile ina ndéantar cur síos ar ghnóthachtálacha foghlama anscoláire le linn chlár na Sraithe Sóisearaí. Beidh an tuairisc seol ar fáil ar VSWARE.

Méasúnaithe agus Scrúdaithe Tí:

 • Beidh meascán de scrudáithe tí agus measúnaithe ag na daltaí sa téarma deireanach.
 • Beidh na scrúdaith tí ar siúl idir 24-28 Bealtaine.
 • Beidh na measúnaithe ar siúl idir 12 Aibreán agus 21 Bealtaine
 • Caithfidh gach dalta MRB amháin a dhéanamh le haghaidh gach ábhar.

Beidh an t-eolas seo á scaipeadh le na daltaí nuair a fhilleann siad.

Dear Parents, Guardians, Students and Friends,

3rd Year students will be returning to school on Monday, 12th of April. We will be holding an assembly with them on that day and explaining them what is expected of them in this last term and the assessments that will need to complete.

Guidance received from the Department of Education is available here

For each student certification will involve two elements;

 • A State Certificate of Completion of the Junior Cycle from the
  Department of Education. This certificate will state that the student has
  completed the Junior Cycle programme of study. For each student the
  certificate will include the list of subjects, short courses and/or priority
  learning units studied by him/her during their Junior Cycle programme.

 • A School Report detailing the learning achievements of the student
  during their Junior Cycle programme.. This will be available on VSWARE.

Assessments and House Exams:

 • 3rd Year Students will have a combination of assessments and end of year exams this term.
 • 3rd Year End of year exams will take place between 14-21 May.
 • 3rd Year Assessments will occur between 12 April and 14 May.
 • Each student must complete 1 CBA for each subject.

Details regarding assessments will be distributed to the students when they return.

le meas
Eoghan Ó Ceallaigh

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe