Clárú / Enrolment

Leagan Gaeilge:
A Chairde,
fógra iontrála do Choláiste na Coiribe ar fáil anseo: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Polasaithe/Fogra_Iontrala_Colaiste_na_Coiribe.docx

Polasaí Iontrála na Scoile ar fáil anseo: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Polasai_Iontrala_Colaiste_na_Coiribe__(Gaeilge)_maidir_leis_an_Scoilbhliain_2021-2022_ceadaithe_ag_an_bpatrun.pdf

foirm iarratais ar fáil anseo: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/41091_E_3._Template_Application_Form_GA.pdf

Amlíne Iontrála:
1. Glacfaimd ie foirmeacha iontrála ón 6ú Mí Deireadh Fómhair go dtí an 28ú Mí Deireadh Fómhair. Daoine atá sean fhoirm clárúcháin líonta acu, beidh muid ag seoladh amach an fhoirm iontrála nua duit le líonadh. Caithfidh na foirmeacha a bheith ar ais linn roimh an 28ú Mí Deireadh Fómhair.

2. Don té atá an fhoirm iontrála seolta chugainn, Beidh muid ag seoladh amach FOIRM GHLACTHA D'IONTRÁIL ar an Déardaoin 5 Mí na Samhna

3. Níor éirigh linn tástáil scríofa ná cainte a dhéanamh fós de bhárr srianta Covid-19. Ba mhaith linn an deis a thógáil castáil libh sa bhliain nua nuair atá na srianta feabhasaithe agus an tástáil scríofa agus cainte a dhéanamh agus comhairle a thabhairt díobh maidir le caighdeán Gaeilge an dalta más gá.

4. Beidh dhá sheachtain ag an iarratasóir an fhoirm ghlactha d'iontráil a líonadh amach agus a sheoladh ar ais ag an scoil roimh 20 Mí na Samhna

English Version:

As per the new Admissions to School Act, please find our Admissions Notice here: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Polasaithe/Admission_Notice_for_Colaiste_na_Coiribe.docx

Our new Admissions Policy is available here: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Polasaithe/Patron_Approved_(Eng)_Col_na_Coiribe_-_Admission_Policy.pdf

Application Form will be available here: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/3._Template_Application_Form.pdf

Admissions Timeline:
1. We will start to accept and process applications from Oct 6th 2020 until October until Oct 28th 2020. If you have applied previously, we will be sending out the new application formm to you for completion. This must be returned by Oct 28th.

2. We will posting out Acceptance Forms on the 5th of November.

3. Due to Covid restrictions, we are currently unable to carry out our written and oral exam with incoming 1st year students. However, in the New Year, if restrictions allow us, we would like to meet with you, complete oral and written exams and give advice with regard to standard of Irish if required

4. ACCEPTANCE FORMs FOR ADMISSION must be completed and returned to the school by the 20th of November.

Lún 27
2021
Scoil ar Oscailt (Bliain 1) / School Re-Opening (1st Years)
Lún 30
2021
Scoil ar Oscailt (Bliain 1 amháin) / School Open for 1st Years only
Lún 31
2021
Scoil ar Oscailt (Bliain 1,3 & 6) / School Open for 1st, 3rd & 6th Years only
M.Fómh 01
2021
Scoil ar Oscailt (Bliain 1,2,3,5 & 6) / School Open for 1st, 2nd, 3rd, 5th & 6th Years only
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2021 Coláiste na Coiribe