Coiste Stráitéiseach na dTuismitheoirí

Cé muid?

Struchtúr is ea an coiste trínar féidir le tuismitheoirí sa scoil oibriú i gcomhar leis an scoil, leis an bPríomhoide, leis an bhfoireann agus leis an mBord Bainistíochta ar leas na ndaltaí agus chun comhpháirtíocht idir scoil agus baile a chur chun cinn. Má tá suim agat a bheith páirteach ann, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig: eolas.colaistenacoiribe@gretb.ie

Who are we?

Coiste Sráitéiseach na dTuistí is the Parents’ Strategic Association in Coláiste na Coiribe. This is the structure through which parents in a school can work together for the best possible education for their children. We work with the principal, staff and the board of management to build effective partnership between the home and school. We are a voluntary committee and meet every six weeks or so. If you have an interest in being part of this committee, please send an email to: eolas.colaistenacoiribe@gretb.ie

Baill an Choiste:

Cathaoirleach / Chairperson: Sandra Nolan
Oifigeach Gaeilge / Irish Officer: Fiona de Róiste
Rúnaí / Secretary: Nicole Burns

Fidelma Sheridan
Rose Costello
Antoinette Fitzgerald
Tom Walsh
Jude Coughlan
Siobhán Reddington

Má ta ag iarraidh dul i dteagmháil leis an gcoiste, tá nasc le gach bliain-ghrúpa anseo

If you wish to contact the committee, please see link below for each year group.

Bl. 1 / 1st Year: ionadai.tuisti1@gretb.ie

Bl. 2 / 2nd Year: ionadai.tuisti2@gretb.ie

Bl. 3 / 3rd Year: ionadai.tuisti3@gretb.ie

Bl.4 / 4th Year: ionadai.tuisti4@gretb.ie

Bl. 5 / 5th Year: ionadai.tuisti5@gretb.ie

Bl. 6: 6th Year: ionadai.tuisti6@gretb.ie

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe