Focal ón bPríomhoide

Screenshot 2021-09-15 094804.png

Is cúis bhróid dom mar phríomhoide na scoile fáilte a chur romhat chuig suíomh idirlíne Coláiste na Coiribe. Le beagnach tríocha bliain anuas, tá Coláiste na Coiribe ag soláthar oideachas den scoth trí mhéan na Gaeilge do bhuachaillí agus cailíní. Feidhmaíonn an scoil faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin.

Is foirgneamh nua–aimseartha atá againn le seomraí agus áiseanna oiriúnach do gach ábhar i dtimpeallacht atá taitneamhach. spreagúil agus sabháilte.

Aithníonn an scoil go mbíonn a mbuanna féin ag gach uile dalta agus déanann an scoil a seacht ndícheall freastal ar na buanna is na tréithe sin. Tá sé mar chúram orainne meas a chothú sna daltaí seo againne, agus deiseanna a thapú dóibh chun barr a gcumais a bhaint amach.

I am proud to welcome you to Coláiste na Coiribe's school website. For almost 30 years, Coláiste na Coiribe is providing education through the medium of Gaeilge for boys and girls. The school operates under the patronage of the Galway Roscommon Education and Training Board.

We have a modern building with suitable rooms and facilities for all subjects, in an environment that is enjoyable, motivating and safe.

We recognise that everyone has their own talents and the school does its very best to attend to those talents and traits. It is also our responsibility to develop a sense of respect within students and to use every advantage we can so that that they reach their potential.

Is mise le meas


Eoghan Ó Ceallaigh
Príomhoide Choláiste na Coiribe

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe