Leabharliosta

A Chairde,

Tá leabhair liostaí Bliain 1, 2, 3, 4, 5 agus 6 ar fáil anseo agus an treallamh atá ag teastáil. Freisin, tá liosta do na h-éadaí scoile ar fáil freisin. /

Booklists for 1,2,3,4,5 and 6th Year students are available here along with the necessary equipment for each subject. Information regarding the school uniform is also attached below.

I gcás roinnt ábhair, beidh múinteoirí ag prionteáil a nótaí féin in ionad leabhar a cheannach agus ag roinnt le na daltaí mar leabhrán. Beidh costas leis an leabhrán.

In some cases, teachers will be sharing their own notes in the form of a booklet rather than purchasing a book. These notes will be shared with the students. Payment will be required to cover the cost of this booklet (printing costs only).

Nóta Ginearálta / General Note:

  • Tá go leor don treallamh seo ag do mhac / iníon ón mbliain seo chaite. Your son / daughter already has some of these books and equipment from the previous year
  • Ba cheart do scoláirí ainm a chur ar gach leabhar, cóipleabhar agus trealamh atá acu. Students should have their name written on all their books, copies and items of equipment.

Leabhair Liostaí:

Bl. 1.docx

Bl. 2 (1).docx

Bl. 2: Revision here :Once is not correct novelThe weight of Water le Sarah Crossan is the correct novel

Bl. 2: Romeo & Juliet is not correct - The Merchant of Venice le Edco (New Edition) is the correct play.

*if you have purchased the ‘Once’ or ‘Romeo & Juliet’, we would ask you to return them and get the ‘The Weight of Water’ and ‘The Merchant of Venice’. If this is not possible, please bring in the books to their English teacher and we will rectify the situation. We apologise for this error on the booklist.

Bl. 3 .docx

Bl. 4 .docx

Bl. 5 .docx

Bl. 6 .docx

Noll 06
2022
Cruinniú Tuistí Bl. 3 / 3th Yr. P/T Meeting
Noll 22
2022
Saoire na Nollaig / Christmas Holidays
Ean 11
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 4&5 / 4th & 5th Yr. P/T Meeting
Ean 24
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 2 / 2nd Yr. P/T Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
ETB Ethos
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe