Polasaithe & Tuairisc Chigireachtaí

Tuairisc Chigireachtaí / Inspectorate Reports

Tuairisc Leantach 2022 / Follow-Through Inspection 2022

Galway and Roscommon ETB Governance Policies

Lámhleabhar 2020
Privacy Statement_NoContactForm

Galway and Roscommon ETB Data Protection Policies

Cosaint Sonraí / Data Protection 2022

Coláiste na Coiribe - Child Protection Policies and Procedures

Ráiteas & Measúnú Riosca Eanáir 2024 (Leagan Gaeilge)
Child Safeguarding Statement & Risk Assessment Jan 2024 (English)
Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bainistíochta ar an Ráiteas um Chumhdacht Leanaí Eanáir 2024.pdf
Polasaí Frithbhulaíochta 2023 (Leagan Gaeilge - 29/11/23)
Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird Bainistíochta ar an mBeartas Frithbhulaíochta Samhain 2023.pdf
Polasaí ar Eolas agus Fianaise Dhoiciméadach Maidir le Scoláirí
Polasaí ar Thurais Scoile

Reporting Child Protection Concerns

Mandated Person Screenshot 2022-08-10 135030.jpg Screenshot 2022-08-10 135049.jpg Screenshot 2022-08-10 135111.jpg

https://www.tusla.ie/
children-first/mandated-persons/how-do-i-
report-a-concern-
about-a-child/

https://www.tusla.ie/children-first/individuals-working-with-children-and-young-people/how-do-i-report-a-concern-about-a-child/

https://www.tusla.ie/
children-first/parents-and-guardians/how-do-i-report-a-concern-about-a-child/

https://changingfutures.ie
/contact

Coláiste na Coiribe - Health & Safety

Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta
Polasaí Teagmgeas Criticiúil 2024 / Critical Incident Policy 2024

Coláiste na Coiribe - Admission Policy

.Polasaí Iontrála Coláiste na Coiribe (Leagan Gaeilge)
Admission Policy for Col na Coiribe (English version)
Fógra Iontrála Coláiste na Coiribe 2023-2024
Admission Notice for Coláiste na Coiribe 2023-2024

Coláiste na Coiribe - Care Policies

Polasaí Úsáid Inghlactha Teicneolaíochta na Faisnéise/ Acceptable Usage Policy 2022
Polasaí Iompar leagan Béarla 2021
Polasaí Iompair 2021 (Leagan Gaeilge)
Polasai Tréadchúraim
Polasaí Córás Tráchta
Polasaí Folláine
Polasaí i dtaobh Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Polasaí i Leith Ábhair Mhídhleathacha agus Dainséaracha
Polasaí maidir le Bainistiú Géarchéimeanna
Polasaí maidir le Tionscnamh le scoláirí a Choinneáil in Oideachas agus fáil acu ar threoir cuí
Polasaí Seomra Feistis

Coláiste na Coiribe - Behavioural Support Policies

Polasai Tréadchúraim Polasaí Díbirt Choláiste na Coiribe
Polasaí Fionraí

Coláiste na Coiribe - Wellbeing, Guidance & Counselling Policies

Polasaí um Threoir agus Chomhairleoireacht i gColaiste Na Coiribe

Coláiste na Coiribe - Irish Language Policies

Polasaí Gaeilge

Coláiste na Coiribe - Teaching, Learning, Assessment, Reporting and Feedback Policies

Polasaí maidir le Caighdéan a chinntiú trí Athbhreithniú ar Chursaí Teagaisc agus Athbhreithniú ar Chórais an Choláiste
Polasaí Obairbhaile agus Dialann Obairbhaile
Polasaí maidir le Leasú ar Churaclam nó Leasú ar chúrsa

Coláiste na Coiribe - Miscellaneous Policies

Polasaí ar Ionduchtú Múinteoirí Polasaí i dtaobh Tionscnaimh Charthanachta
Polasaí Ceangail Baile agus Pobail Polasaí i dtaobh úsáid an Idirlín
Polasaí Corpoideachais agus Spóirt Polasaí i Leith Cláir Nua a thosú
Polasaí maidir le Bainistíocht laistigh den Choláiste Polasaí Iontrála agus Clárúchán Scoláirí
Polasaí Teicneolaíocht an Eolais Polasaí maidir le Nascanna Ceangail Thionsclaíochta
Polasaí um Imeachtaí Comhchuraclam agus Eischuraclam Polasaí ar Seirbhís Tionanta
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe