Stair na Scoile

Stair na Scoile

Bunaíodh an scoil mar iarbhunscoil chomhoideachais lán-Gaeilge in 1992 Ché an Chladaigh, in iarthar na cathrach. Sa bhliain 1993, bhog an scoil go Bóthar Thuama, in oirthear chathair na Gaillimhe. D’fhás an scoil go leanúnach agus faoin am a d’aistrigh sí chuig foirgneamh saintógtha i
limistéar Gaeltachta i gCnoc na Cathrach in 2015 bhí 500 scoláire rollaithe. Faoi láthair, tá breis is 600 scolaire ag freastal ar Choláiste na Coiribe.

The school was founded as an all-Irish, co-educational, post-primary school in 1992 on the Claddagh Quay, west of the city. In 1993, the school moved to the Tuam Road, east of Galway city. The school continued to grow and by the time it relocated again to a purpose-built building in the
Gaeltacht area of Cnoc na Cathrach in 2015, 500 students were enrolled. Today, over 600 students attend Coláiste na Coiribe.

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe