Áiseanna

Tá áiseanna den scoth againn anseo i gColáiste na Coiribe

We have 1st class facilities here at Coláiste na Coiribe

Seomra adhmadóireachta / Woodwork Room

Seomra Teicneolaíochta / Technology Room

Seomra Ealaíne / Art Room

Seomra Raidió / Radio Station Room

Seomraí Tacaíochta Foghlama / Learning Support Rooms

Seomra Gragaic / Technical Graphics Room

Leabharlann / Library

Halla Spóirt / Sports Hall

Gym

Cúirteanna Cispheile / Basketball Courts

Páirc Pheile / Football Pitch

Ceaintín / Canteen

Seomra Folláine / Wellbeing Room

Seomraí Riomhairí / Computer Suites

Seomra Gníomhaíochta / Activity Room

Ean 30
2023
Bréagscrúdaithe-Measúnú S.20 / Mock Exams-Week 20 Assessments
Feabh 06
2023
Scoil Dúnta
Feabh 13
2023
Briseadh Lár-Théarma / Midterm Break
Feabh 23
2023
Cruinniú Tuistí Bl. 1 / 1st Yr. P/T Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
ETB Ethos
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe