Áiseanna

Tá áiseanna den scoth againn anseo i gColáiste na Coiribe

We have 1st class facilities here at Coláiste na Coiribe

Seomra adhmadóireachta / Woodwork Room

Seomra Teicneolaíochta / Technology Room

Seomra Ealaíne / Art Room

Seomra Raidió / Radio Station Room

Seomraí Tacaíochta Foghlama / Learning Support Rooms

Seomra Gragaic / Technical Graphics Room

Leabharlann / Library

Halla Spóirt / Sports Hall

Gym

Cúirteanna Cispheile / Basketball Courts

Páirc Pheile / Football Pitch

Ceaintín / Canteen

Seomra Folláine / Wellbeing Room

Seomraí Riomhairí / Computer Suites

Seomra Gníomhaíochta / Activity Room

Noll 05
2023
Cruinniú Tusití Bl.3 / 3rd Year Parent-Teacher Meeting
Noll 13
2023
Cruinniú Foirne / Staff Meeting (after school)
Noll 25
2023
Saoire na nollag
Ean 10
2024
Cruinniú Tusití Bl.4 & 5 / 4th & 5th Year Parent-Teacher Meeting
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2023 Coláiste na Coiribe