Bord Bainistíochta

An Bord Bainistíocha, 2020- 2025

Scoil

Coláiste na Coiribe

Rúnaí don BB


Eoghan Ó Ceallaigh

Cathaoirleach


Cathal Ó Conchúr

Ainmní BOOGR Ceadaithe ag (Dáta)
Baill Eile

Maidhc Ó hEanaigh

Treasa de Paor

Máire Ní Chionna

Pól Ó Dochartaigh

Colm Ó Cinnseala

Dairíona Nic Con Iomaire

An t-Ollamh Gearóid Denvir

Elaine Ní Neachtáin

Ainmní Múinteoirí

Ainmní Múinteoirí

Ainmní Tuismitheora

Ainmní Tuismitheora

Ainmní BB

Ainmní BOOGR

Ainmní BOOGR

Ainmní BOOGR

Mí na Samhna 2020

Mí na Samhna 2019

Mí na Samhna 2019

Mí na Samhna 2019

Mí na Samhna 2020

Mí na Samhna 2020

Mí na Nollaig 2020

Mí na Nollaig 2020

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2021 Coláiste na Coiribe