Clárú / Enrolment

Leagan Gaeilge:

A Chairde,

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóirí agus a Chairde,

Fáilte romhaibh go suíomh Coláiste na Coiribe. Ar an leathanach seo, tá gach eolas maidir le iontrál i gcomhair an scoilbhliain 2022-2023.

Tá fís fhíorúil anseo don scoil ag taispeáint an scoil, na seomraí ranga, scéalta ó na daltaí iad féin agus cúpla focal ón bpriomhoide freisin. Bain taitneamh as.

Oíche Eolais:

Beidh oíche eolas fiorúil againn ar an Déardaoin, 14 Deireadh Fómhair ag 19.30 (ar líne). Beidh óráid ón bPríomhoide, físeáin ag taispeáint an scoil do dhaoine agus roinnt múinteoirí sa scoil ag labhairt ar an oíche. Beidh fáilte roimh dhaltaí gur spéis leo freastal ar an scoil an bhliain seo chugainn dul ar líne, maraon lena dtuismitheoirí, leis an bhfoirgneamh nua a fheiceáil agus chun ceisteanna a chur faoin scoil. Tá nasc leis an oíche eolais ar fáil anseo:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc3YjdjOTEtOGRkMC00NGMxLWEwNGItOGMzYWVjNzhmYmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Má tá tuismitheoirí nua ag iarraidh féachaint ar an scoil, tá fáilte coinne a dhéanamh leis an scoil agus eagróidh muid é sin.. Tuilleadh eolais le fáil ó Marion agus Janice ar an uimhir 091 592000

Is féidir clárú do mac nó iníon don scoilbhliain 2022-2023 tríd an bhfoirm thíos a comhlíonadh. Tá an fhoirm le líonadh ar líne i mbliana. Tá cóip chrua den fhoirm iontrála ar fáil san oifig más gá.

Dátaí Tábhachtacha:

  • Tréimhse clarúcháin do do mhac nó iníon: 6 Deireadh Fómhair - 9 Mí na Samhna 2021
  • Cuirfear gach iarratasóir ar an eolas roimh 25 Mí na Samhna
  • Caithfear glacadh leis an tairiscint iontrála tríd an bhFoirm ghlactha a chomhlánú agus a sheoladh ar ais roimh 11 Mí na Nollaig

Fógra Iontrála anseo

Polasaí Iontrála anseo

Foirm Iontrála Coláiste na Coiribe ar fáil anseo

https://www.colaistenacoiribe.ie/enrolment

English Version:

A Chairde,

Dear Parents, Guardians and Friends,

Welcome to Coláiste na Coiribe's website and in particular, information regarding enrolment for the school year 2022-2023.

Please take a few minutes to look at the short virtual tour of Coláiste na Coiribe. The short video will give you a glimpse of the the school, the classrooms, different subjects/activities, stories from the students and a few words from the principal too. We hope you enjoy it.

Open Night

Coláiste na Coiribe will host its online information evening next Wednesday week, October 14th at 7.30pm. Prospective students and their parents are welcome to attend online to see the new facility and to hear from some of its teachers about the school. Please click on the following link to attend the online information evening.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTc3YjdjOTEtOGRkMC00NGMxLWEwNGItOGMzYWVjNzhmYmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22541b4593-6a79-4d13-8b41-7b161468f8b7%22%2c%22Oid%22%3a%22487d2ff9-3bef-4715-8790-6e8f79a57d61%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

If any new parents/guardians would like to see the school, you are welcome to make an appointment with the school and we will organise it. Further information is available by calling Marion or Janice in the office at 091 592000.

Please complete the form below to register your child for the 2022-2023 school year. This year, the application is to be completed online. You will receive a confirmation email once completed.

Important Dates:

  • Applications accepted from today 06/10/2021 - 8th November 2021
  • All applicants to the First-Year Group will be notified of an offer of a place or refusal of admission by: 25th November
  • Successful applicants to the First Year Group must confirm their acceptance of an offer of admission by completing and returning the Acceptance Form on or before the 11th December 2021

Admission Notice available here

Admission's Policy for Coláiste na Coiribe is available here

Coláiste na Coiribe's Application Form 2022-2023 is available here

https://www.colaistenacoiribe.ie/enrolment

Ag tnúth le buaileadh libh go luath / Looking forward to meeting you soon.

le meas


Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Bealt 30
2022
Scrúdaithe Tí Bl, 1,2,5
Meith 03
2022
Scoil ag dúnadh 12.00
Meith 08
2022
Scrúdaithe na hArdteiste / L.Cert Exams
Lún 22
2022
Campa na Coiribe: Bl. 1 / 1st Year Incoming students
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe