Foireann na Scoile

An Scoilbhliain 2022-2023

5d502599-feff-47bb-8883-c2ef87c2a726 (1).png

Foireann Bainistíochta Sinsir na Scoile (POC1) / Seniro Leadership Team (AP1)

Ceannaire Bl. (Bl. 1) & Comhordaitheoir ar Phlean Digiteach & Forbairt Ghairmiúil Digiteach na Múinteoirí is Daltaí

Year Head - 1st Year & School Digital Plan Coordinator including the Digital Professional Development of Teachers & Students

Micheál Ó Marcacháin
micheal.omarcachain@gretb.ie

Ceannaire Bl. (Bl. 2) agus Comhordaitheoir ar Dhaltaí le Riachtanas Speisialta


Year Head - 2nd Year & Coordinator of Student with Additional Needs

Kathy Ní Fhatharta

kathy.nifhatharta@gretb.ie

Ceannaire Bl. (Bl. 3) agus Comhordaitheoir ar Mheasúnú, Tuairisciú & Aiseolas

Year Head - 3rd Year and Assessment, Reporting & Feedback Coordinator

Caitríona Nic Dhonnacha

caitriona.nicdhonncha@gretb.ie

Ceannaire Bl. (Bl. 4) agus Comhordaitheoir ar an nGaeilge & Scéim Aitheantas mar Scoil Ghaeltachta

Year Head - 4th Year and Irish & Gaeltacht Recognition Scheme Coordinator

Eoghan Ó Ceallaigh

eoghan.oceallaigh@gretb.ie

Comhordaitheoir ar Chlár na hIdirbhliana agus Ardteist Ghairmiúil (ATG)

Transition Year and Leaving Certificate Applied Coordinator (LCA)

Ciarán Ó Collaráin

ciaran.ocallarain@gretb.ie

Ceannaire Bl. (Bl. 5) agus Comhordaitheoir ar Phlean Feabhsúcháin Scoile (PFS)

Year Head - 5th Year and School Improvement Plan Coordinator (SIP)

Gearóidín Ní Chualáin

gearoidin.nichualain@gretb.ie

Ceannaire Bl. (Bl. 6), Forbairt Ghairmiúil na Múinteoirí Ghairmiúla Oideachais agus Clár Droichead

Year Head - 6th Year, Student Teacher Professional Development & Droichead Programme

Moirín Nic Fhlannacha

moirin.nicfhlannchadha@gretb.ie

Comhordaitheoir ar Folláine & Tréadchúraim na Scoile

Wellbeing & Pastoral Care Coordinator

Aoife de Paor

aoife.depaor@gretb.ie

Foireann Meáin Bainistíochta na Scoile (POC2) / Middle Leadership Team (AP2)

Comhordaitheoir ar Phlean Digiteach & Forbairt Ghairmiúil Digiteach na Múinteoirí is Daltaí
School Digital Plan & Digital Professional Developement of Teachers & Students

Eoin de Blácam

eoin.deblacam@gretb.ie

Comhordaitheoir ar Mheasúnú, Tuairisciú & Aiseolas
Assessment, Reporting & Feedbach Coordinator

Oisín Ó hIarnáin

oisin.ohiarnain@gretb.ie

Comhordaitheoir ar an nGaeilge & Scéim Aitheantas mar Scoil Ghaeltachta
Irish & Gaeltacht Recognition Scheme Coordinator

Brendán Ó Conláin

breandan.oconlain@gretb.ie

Comhordaitheoir ar Phlean Feabhsúcháin Scoile (PFS)
School Improvement Plan Coordinator (SIP)

Deirdre Nic Dhonncha

deirdre.nicdhonncha@gretb.ie

Comhordaitheoir ar Shláinte agus Sabháilteach & Leabhair Liostaí
School Book List and Health & Safety Coordinator

Siubhán Ní Neachtáin

siubhan.nineachtain@gretb.ie

Comhordaitheoir ar Aitheantas na nDaltaí & na Meáin Sóisialta
Student Recognition & Social Media Coordinator

Treasa Ní Choisteala

aitheantascnac@gretb.ie

Comhordaitheoir ar Cheannaireacht na nDaltaí agus Guth na nDaltaí
Student Leadership and Student Voice Coordinator

Alma Ní Choileáin

alma.nichoileain@gretb.ie

Comhordaitheoir ar Thréadchúraim na Scoile

Pastoral Care Coordinator

Leona de Búrca

leona.deburca@gretb.ie

Foireann Gairmthreorach & Comhairleora na Scoile / School Guidance & Counsellor Team

Gairmthreoir & Comhairleoir na Scoile (Bl. 1-6)
School Guidance Counsellor (1st - 6th Year)

Patricia Uí Fhlaithearta

patricia.uifhlaithearta@gretb.ie

Gairmthreoir & Comhairleoir na Scoile (Bl.6)
6th Year Guidance Counsellor

Sharon Seoige

sharon.seoige@gretb.ie

Foireann Tacaíochta Speisialta na Scoile / Special Needs Coordination Team


Foireann Tacaíochta Speisialta na Scoile
Special Needs Coordination Team

Leona de Búrca

leona.deburca@gretb.ie

Foireann na Scoile

Moirín Nic Fhlannchadha
Deirbhile Ní Bhrolacháin
Caitríona Nic Dhonncha
Áine Ní Dhroighneáin
Kathy Ní Fhatharta
Gearóidín Ní Chualáin
Aoife Ní Ghuairim
Treasa Ní Choisteala
Stiofán Ó Riain
Siúbhán Ní Neachtain
Nollaig Ó Neachtain
Aoife Ni Dhonnchadha
Aoife de Paor
Deirdre Nic Dhonncha
Emer Ní Ghríofa
Eoin De Blacam
Breandán Ó Conláin
Alma Ní Choileáin
Lorcán Ó Callaráin
Mícheál Ó Marcacháin
Eloisia Uí Fhlannacha
Sharon Seoighe
Róisín Ní Aisibéil
Pádraig Ó hEachthairne
Caroline Ní Ghríofa
Ciarán Ó Callaráin
Andrea Ní Nuadháin
Eoghan Ó Ceallaigh
Maelíosa Brennan
Dáirne Ní Riain
Breda Bhreathnach
Mícheál Ó Fatharta
Katie Ní Choncra
Leona de Búrca
Treasa de Paor
Holly Geraghty
Seán Sharry
Seosaimhin Ní Fhlatharta
Sophie Pauzin
Siobhán Uí Fhlatharta
Oisín Ó hIarnáin
Karen Uí Lionaird
Leanne Ní Mhurchú
Lucy Keane
Katie Griffith
Turlough Ó Maoileáin
Rebecca Donoghue

Foireann Tacaíochta na Scoile / Support Staff

Foireann Riaracháin na Scoile
School Administrative Staff

Marion Ní Mhainnín & Janice Ní Mhárta

eolas.colaistenacoiribe@gretb.ie

Airíoch na Scoile
School Caretaker
Tomás
Foireann Cothabhála na Scoile
School Maintenance Staff
Bríd & John
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe