Leaving Certificate / Ardteist

Ábhair na Sraithe Sinsearaí

Tá réimse leathan d’ábhair don Sráith Sinsearaí i gColáiste na Coiribe Déanann gach dalta na hábhair seo:

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Corpoideachas
 • Spáinnis nó Fráincís
 • Treoir & OSPS

Roghnaíonn daltaí trí ábhar as an liosta seo:

 • Bitheolaíocht
 • Ceimic
 • Ceol
 • Cuntasaíocht
 • Dearadh/Graif/Cumarsáid (DCG)
 • Eacnamaíocht
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Ealaín
 • Fisic
 • Foirgneolaíocht
 • Fraincis
 • Gnó
 • Líníocht Teicniúil
 • Reiligiúin
 • Stair
 • Teicneolaíocht
 • Tíreolaíocht
 • Treoir

Ardteist Ghairmiúil (ATG)

Clár de chuid Shraith Shinsearach na Roinne Oideachais agus Eolaíochta is ea an ATG atá leagtha amach chun diminsean maith gairmiúil a chur san Ardteistiméireacht.
Déanann an clár seo forbairt ar bhuanna an staidéir acadúil le fócas nua dinimiciúil ar an bhfoghlaim fhéindhírithe, ar an bhfiontraíocht, ar obair agus ar an bpobal.

Ceard é?

Tá an clár déanta suas de Portfolio (luach 60%) agus scrudú (luach 40%) a dhéanann na daltaí i mí Bealtaine don bhliain scruduithe. Déantear formhór an Portfolio le linn Bliain 5.

Ceard atá le deanamh san Portfolio?

Na míreanna atá le déanamh ná:

 • CV
 • Plean Gníomhach i gcóir cuairteoir chuig an rang nó cuairt amach ag gnó a éagrú
 • Tuairisc Coimhrithe a scríobh ar cuairteoir chuig an rang nó cuairt amach ag gnó
 • Dialann Taithí Oibre
 • Fiosrúchain Gairme
 • Agallamh Taifeadta

Pointí Ardteiste?

Fiuntás (80-100%) 70 pointe CAO
Gradam( 65-79%) 50 pointe CAO
Pas (50-64%) 30 pointe CAO

Tugann an clár/ábhar seo go leor deiseanna agus buanna don scoláire. Cuireann siad feabheas ar scileanna éagsula ar nós taighde, éagrúchain agus cumarsáid. Bíonn deis acu ullmhú don saol oibre, chomh maith le tabhairt faoi ábhar scoile.

Breis eolas:http://www.pdst.ie

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe