Plean Freagartha Scoile Covid-19

A chairde,
Leis an scoil oscailte le beagnach 3 seachtaine, tá forbairt déanta againn ar an bplean Covid scoile. Tá nascanna leis an t-eolas go léir anseo:
Tá nasc difriúil ann le haghaidh Aguisín 4 (Measúnú Riosca), Aguisín 10 (Ionduchtú Múinteoirí) agus Aguisín 11 (Ionduchtú Scolairí) thíos. https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Colaiste_na_Coiribe_-Plean_Fregartha_chun_athoscailt.docx

With the school open almost 3 weeks, we have further developed our Covid 19 Response Plan. A link to this revised plan is available here; https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Colaiste_na_Coiribe_-Plean_Fregartha_chun_athoscailt.docx
A separate link for Appendix 4 (Risk Assessment), Appendix 10 (Teacher Induction) and Appendix 11 (Student Induction) can be found below.

Aguisín 1 / Appendix 1 COVID- 19 Policy Statement / Ráiteas Polasaí Scoile COVID-19

Aguisín 2 /Appendix 2 Pre-Return to Work Questionnaire COVID-19 / Ceistneoir COVID-19 Roimh Fhilleadh ar an Obair

Aguisín 3 /Appendix 3 Príomhionadaí na nOibrithe / Lead Worker Representative

Aguisín 4 /Appendix 4 Risk Assessment / Measúnú Riosca (Nasc anseo: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Cur_i_lathair/Colaiste_na_Coiribe-Measanu_Riosca_2.09.20.docx

Aguisín 5 /Appendix 5 Loga Rianú Teagmhála / School Contact Tracing Log

Aguisín 6 /Appendix 6 Checklist for School Managers / Seicliosta do Bhainisteoirí Scoile

Aguisín 7 /Appendix 7 Checklist for Managing a Suspected Case of COVID-19 / Seicliosta chun déileáil le Cás Amhrasta COVID-19

Aguisín 8 /Appendix 8 Checklist for Lead Worker Representative / Seicliosta do Phríomhionadaí na nOibrithe

Aguisín 9 /Appendix 9 Seicliosta don Ghlantachán / Checklist for Cleaning

Aguisín 10 / Appendix 10 Ionduchtú don Fhoireann (Nasc anseo: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Cur_i_lathair/Covid_19-Cur_i_lathair_do_mhuinteoiri_.pptx

Aguisín 11 / Appendix 11 Conradh Covid-19 do Scolairí / Covid-19 Student Contract

Aguisín 12 / Appendix 12 : Ionduchtú do Scoláirí / Stduent Induction (Nasc anseo: https://www.colaistenacoiribe.ie/media/Cur_i_lathair/Covid_19-Ionduchtu_scolairi_(1).pptx

Aguisín 13 / Appendix 13 Plean Freagartha Covid-19 chun ath-oscailt Shabháilte Coláiste na Coiribe (Gaeilge) / Coláiste na Coiribe School Response Plan

Aguisín 14 /Appendix 14 Céimeanna ag deileáil le cás Covid-19 / Steps to deal with a Covid-19 case

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe