Polasaithe

Cosaint Sonraí / Data Protection

Measúnachta Riosca maidir le Cumhdach Leanaí 2020 2021.docx

Child Safeguarding Risk Assessment Jan 2021.docx

CMO letter to Parents.pdf

Lámhleabhar 2020.pdf

Privacy Statement_NoContactForm.pdf

Polasaí Athbhreithniú & Léirmheas Institiúdach Seachtrach.pdf

Polasai Tréadchúraim.pdf

Polasaí Frith-Bhulaíochta.pdf

Polasaí ar Eolas agus Fianaise Dhoiciméadach maidir le scoláirí.pdf

Polasaí ar Ionduchtú múinteoirí.pdf

Polasaí ar Seirbhís Tionanta.pdf

Polasaí ar Thurais Scoile.pdf

Polasaí Athbhreithniú & Léirmheas Instiúdach Inmhéanach.pdf

Polasaí Ceangail Baile agus Pobail.pdf

Polasaí Corpoideachais agus Spóirt.pdf

Polasaí Córás Tráchta.pdf

Polasaí Díbirt Choláiste na Coiribe.pdf

Polasaí Fionraí.pdf

Polasaí Folláine.pdf

Polasaí Gaeilge.pdf

Polasaí i dtaobh Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta.pdf

Polasaí i dtaobh Tionscnaimh Charthanachta.pdf

Polasaí i dtaobh úsáid an Idirlín.pdf

Polasaí i Leith Cláir Nua a thosú.pdf

Polasaí i Leith Ábhair Mhídhleathacha agus Dainséaracha.pdf

Polasaí Iompair.pdf

Polasaí Iontrála agus Clárúchán scoláirí.pdf

Polasaí maidir le Bainistiú Géarchéimeanna.pdf

Polasaí maidir le Bainistíocht laistigh den Choláiste.pdf

Polasaí maidir le Caighdéan a chinntiú trí Athbhreithniú ar Chursaí Teagaisc agus Athbhreithniú ar Chórais an Choláiste.pdf

Polasaí maidir le Leasú ar Churaclam nó Leasú ar chúrsa.pdf

Polasaí maidir le Nascanna Ceangail Thionsclaíochta.pdf

Polasaí maidir le Tionscnamh le scoláirí a Choinneáil in Oideachas agus fáil acu ar threoir cuí.pdf

Polasaí Obairbhaile agus Dialann Obairbhaile.pdf

Polasaí Seomra Feistis.pdf

Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta.pdf

Polasaí Teicneolaíocht an Eolais.pdf

Polasaí um Imeachtaí Comhchuraclam agus Eischuraclam.pdf

Polasaí um Threoir agus Chomhairleoireacht i gColaiste Na Coiribe.pdf

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2021 Coláiste na Coiribe