Polasaithe

Cosaint Sonraí / Data Protection
Ráiteas & Measúnú Riosca Eanáir 2022
Child Safeguarding Statement & Risk Assessment Jan 2022
CMO letter to Parents
Lámhleabhar 2020
Privacy Statement_NoContactForm
Polasaí Athbhreithniú & Léirmheas Institiúdach Seachtrach
Polasai Tréadchúraim
Polasaí FrithBhulaíochta 2021
Polasaí ar Eolas agus Fianaise Dhoiciméadach Maidir le Scoláirí
Polasaí ar Ionduchtú Múinteoirí
Polasaí ar Seirbhís Tionanta
Polasaí ar Thurais Scoile
Polasaí Athbhreithniú & Léirmheas Instiúdach Inmhéanach
Polasaí Ceangail Baile agus Pobail
Polasaí Corpoideachais agus Spóirt
Polasaí Córás Tráchta
Polasaí Díbirt Choláiste na Coiribe
Polasaí Fionraí
Polasaí Folláine
Polasaí Gaeilge
Polasaí i dtaobh Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Polasaí i dtaobh Tionscnaimh Charthanachta
Polasaí i dtaobh úsáid an Idirlín
Polasaí i Leith Cláir Nua a thosú
Polasaí i Leith Ábhair Mhídhleathacha agus Dainséaracha
Polasaí Iompair 2021
Polasaí Iompar leagan Béarla 2021
Polasaí Iontrála agus Clárúchán Scoláirí
Polasaí maidir le Bainistiú Géarchéimeanna
Polasaí maidir le Bainistíocht laistigh den Choláiste
Polasaí maidir le Caighdéan a chinntiú trí Athbhreithniú ar Chursaí Teagaisc agus Athbhreithniú ar Chórais an Choláiste
Polasaí maidir le Leasú ar Churaclam nó Leasú ar chúrsa
Polasaí maidir le Nascanna Ceangail Thionsclaíochta
Polasaí maidir le Tionscnamh le scoláirí a Choinneáil in Oideachas agus fáil acu ar threoir cuí
Polasaí Obairbhaile agus Dialann Obairbhaile
Polasaí Seomra Feistis
Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta
Polasaí Teicneolaíocht an Eolais
Polasaí Teicneolaíocht an Eolais
Polasaí um Imeachtaí Comhchuraclam agus Eischuraclam
Polasaí um Threoir agus Chomhairleoireacht i gColaiste Na Coiribe

Bealt 30
2022
Scrúdaithe Tí Bl, 1,2,5
Meith 03
2022
Scoil ag dúnadh 12.00
Meith 08
2022
Scrúdaithe na hArdteiste / L.Cert Exams
Lún 22
2022
Campa na Coiribe: Bl. 1 / 1st Year Incoming students
Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2022 Coláiste na Coiribe