Ráiteas Misin agus Éiteas na Scoile

Ráiteas Misin Choláiste na Coiribe:
Cuirfidh Coláiste na Coiribe oideachais d’ard chaighdeán ar fáil trí mheán na Gaeilge, ag cur cultúr na hÉireann chun cinn. Is í an aidhm atá againn ná na gnéithe spioradálta, morálta, intleachtúla, fisiciúla, aeisteitiúla, agus mothúchánacha, de gach scoláire a fhorbairt.

Coláiste na Coiribe will provide high quality education through the medium of Irish, promoting Irish culture. 
Our aim is to develop the spiritual, moral,
intellectual, physical, aesthetic and emotional aspects of each student.

*Athbhreithniú ar Fhís, Misín agus Luachanna na Scoile ag tarlú faoi láthair mar chuid den Phlean Feabhsúcháin Scoile 2022-2023.

A review of the School's Vision, Mission and School Values is taking place at present as part of our School Improvement Plan for 2022-2023.

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe