Scoil Cheoil GRETB

Eolas fúinn / About us

Tairgeann Scoil Cheoil GRETB, atá lonnaithe i gColáiste na Coiribe, ranganna ceoil ó Mháirt go hAoine (4.00pm-6.00pm) agus Dé Sathairn (9.30am-4.30pm), iad eagraithe thar bhliain dhá théarma (Meán Fómhair - Nollaig agus Eanáir - Bealtaine).

The GRETB School of Music based in Coláiste na Coiribe offers music classes from Tuesday – Friday (4.00pm-6.00pm) and Saturday (9.30am-4.30pm) held over a two term year (September – December and January – May).

Tairgtear teagasc sna huirlisí seo a leanas / Tuition is offered in the following instruments:

Feadóg Mhór/Fliúit / Flute

Cláirnéid / Clarinet

Sacsafón / Saxophone

Pianó / Piano

Veidhlín/Fidil / Violin/Fiddle

Giotar / Guitar

Méarchlár / Keyboard

Feadóg Stáin / Tin Whistle

Dordveidhil / Cello

Óbó / Oboe

Basún / Bassoon

Dobro

Maindilín / Mandolin

Féadfaidh ceachtanna a bheith 30 nóiméad nó 60 nóiméad ar fhad agus tairgtear iad ar bhonn duine le duine.

Féach thíos na táillí le haghaidh 2023/2024.

Lessons can be 30 minutes or 60 minutes duration and are offered on a one-to-one basis.

Fees for 2023/2024 are below: (Please note that all lessons are through English)

Téarma 1 09/09/23 - 22/12/2023 (14 seachtain / weeks)

Téarma 2: 09/01/24 - 01/06/2024 (18 seachtain / weeks)

30 nóiméad €245

30 nóiméad €315

45 nóiméad €367.50

45 nóiméad €472.50

1 uair an chloig €490

1 uair an chloig €630

Nasc le íocaíocht/Link for payment https://pay.easypaymentsplus.com/feepay1v2.aspx?id=2060

Ár bhFoireann / Our Team

Annemarie Duggan (Clarinet, Saxophone, Piano) 1.jpg

Annemarie Duggan BA(Mus) H.Dip in Ed (Onóracha) ALCM LLCM(td). Rinne sí staidéar i gCathair Derby agus in Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath.

Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí Cheolfhoireann Ceolchoirme na Gaillimhe agus sheinn sí leo ar fud na tíre ar feadh deich mbliana. Tá seinm agus staidéar déanta ag a cuid mac léinn le bannaí móra agus ceolfhoirne go hidirnáisiúnta.

Cuireann Annemarie ullmhúchán ceoil ar fáil don Teastas Sóisearach/Ardteistiméireacht, do scrúduithe iontrála Ollscoile, agus ABRSM agus RIAM don Chlairinéad, Sacsafón agus Pianó.

Annemarie Duggan BA(Mus) H.Dip in Ed (Hons) ALCM LLCM(td) studied in Derby City and DIT.

She was a founding member of the Galway Concert Orchestra and played with them all over the country for a decade. Her students have performed and studied internationally with big bands and orchestras.

Annemarie provides music preparation for Junior/Leaving Certificate, University entrance exams, ABRSM and RIAM for Clarinet, Sax and Piano.

Joanne Cater (Flute, Clarinet, Saxophone, Oboe, Bassoon) 3.jpg

Cháiligh Joanne Carter le honóracha ó Institiúid Ceoil Colchester i 1996. D’oibrigh sí in Warwickshire ó 1996 go 2000 mar mhúinteoir cuartaíochta gaothuirlise.

Múineann Joanne fliúit, clairinéad, sacsafón, agus gaothuirlisí eile, chomh maith le teoiric an cheoil, le Scoil Cheoil GRETB. Is ionadaí onórach áitiúil í do ABRSM le os cionn 15 bliain, agus tá taithí fhairsing ag Joanne ag múineadh siollabais ceoil. Tairgeann sí teagasc ag gach leibhéal gráid, ó thosach go go leibhéal dioplóma le scrúduithe ABRSM Choláiste na Tríonóide agus RIAM.

Joanne Cater graduated with honours from the Colchester Institute of Music in 1996. She worked in Warwickshire from 1996 to 2000 as a peripatetic woodwind teacher.

Joanne teaches flute, clarinet, sax, and other woodwinds, also music theory with the GRETB School of Music. An honorary local representative for ABRSM for over 15 years, Joanne has vast experience of teaching exam syllabi and offers tuition for all grade levels from preliminary to diploma with ABRSM Trinity and RIAM exams.

Peter Tobin (Piano, Guitar) 4.jpg

Rinne Peter staidéar ar an bpianó le Patricia Lillis FLCM, agus ghnóthaigh sé dioplóma ALCM (pianó) i 1996. Rinne sé staidéar chomh maith ar an ngiotár leis an gClárlann teagascóirí Giotáir (Coláiste Ceoil Londain/LSM) agus tá sé cláraithe mar theagascóir giotáir le Coláiste Ceoil Londain.

Tá 25 bliain caite aige ag múineadh pianó agus giotáir i nGaillimh, i gcáil phríobháideach agus le GRETB. Ullmhaíonn sé mic léinn le haghaidh scrúduithe Pianó LCM; scrúduithe Pianó RIAM; scrúduthe sa Ghiotár leictreach le RGT; ranganna praiticiúla ag leibhéal an Teastais Shóiseraraigh agus na hArdteistiméireachta, chomh maith le roghanna ceoil na mac léinn.

Peter studied piano with Patricia Lillis FLCM gaining a diploma of ALCM (piano) in 1996. He further studied guitar with the Registry of Guitar tutors (London college of music) and is registered as a guitar tutor with London college of Music.

He has been teaching piano and guitar in Galway for 25 years both privately and with the GRETB. Providing preparation for: LCM Piano exams, RIAM piano exams, RGT electric Guitar exams, Junior and Leaving cert music practical's as well as students’ own choices of music.

Tom Portman (Guitar, Dobro) 5.jpg

Is ard-iluirliseoir é Tom Portman ar an stíl méire/giotár figín, Dobro agus lap steel, chomh maith le bheith ina sheinnteoir, cumadóir agus cumadóir amhrán, é bunaithe in iarthar na hÉireann.

In 2021, chríochnaigh sé Céim Mháistreachta i scríobh amhrán ag Ollscoil Luimnigh (le honóracha den chéad ghrád). Anuas air sin, múineann Portman ranganna uirlise le os cionn deich mbliana i nGaillimh, trí GRETB. "If it has strings, Portman can play them. Not only play them but bend them, scratch them, shape 'em and mould them into a collage of beauty”.

Tom Portman is an advanced multi-instrumentalist on finger style/plectrum guitar, Dobro® and lap steel, performer, composer and songwriter based in the west of Ireland.

In 2021 he completed a Master's Degree in Song-writing at the University of Limerick (first class honours). In addition, Portman teaches instrumental classes for over ten years in Galway through the GRETB. "If it has strings, Portman can play them. Not only play them but bend them, scratch them, shape 'em and mould them into a collage of beauty”.

Jantien Vandenberg (Violin, Piano, Cello, Clarinet, Flute, Saxophone) 6.jpg

I ndiaidh di staidéar ag Ardscoil Cheoil Amsterdam, tháinig Jantien go hÉirinn i 1990, agus ón am sin is múinteoir í le Scéim Scoil Cheoil na Gaillimhe, atá á riaradh ag GRETB anois. Múineann sí téaduirlisí, veidhlín agus dordveidhil, pianó agus gaothuirlisí, fliúit, clairinéad agus sacsafón. Tá cur chuige mac léinn lárnach ag Jantien ina cuid múinteoireachta, ina n-úsáideann sí go leor repertoire agus cóiriú.

After studying at the Amsterdam Conservatory for Music Jantien arrived in Ireland in 1990 and has been a teacher with the Galway School of Music Scheme, now run by GRETB, since that time. She teaches strings, violin and cello, piano and wind instruments, flute, clarinet and saxophone. Jantien has a student-centered approach to teaching, using a lot of repertoire and arrangements.

Anna Falkenau (Fiddle, Violin) 7.jpg

Is múinteoir agus seinnteoir paiseanta í Anna. Tá A-Leibhéal Ceoil, céim BMus agus Máistreacht sa cheol aici. Le taithí mhúinteoireachta os cionn 20 bliain (teagasc príobháideach, ranganna grúpa, múinteoireacht seomra ranga, ceardlanna féilte, léachtaí cur i láthair). Faoi láthair, múineann sí do GRET, agus in áiteanna eile. Ag díriú ar theagasc agus seinm fidil thraidisiúnta Éireannach, tairgeann sí ullmhúchán le haghaidh scrúduithe grádaithe ceoil thraidisiúnta na hÉireann de chuid Chomhaltas Ceoltóirí Éireann, Srúduithe Ceol Tíre, Ardteistiméireacht agus Teastas Sóisearach.

Anna is a passionate and dedicated music teacher and performer. She holds an A-Level Music a BMus degree and a Master’s in Music. With more than twenty years of teaching experience (private tuition, group classes, class room teaching, festival workshops, lecture demonstrations). she currently teaches for GRETB and elsewhere. Focusing on Irish traditional fiddle tuition and performance, she offers preparation for Comhaltas’s graded Irish traditional music exams, SCT’s, Leaving and Junior Certificate.

Cormac Heron (Songwriting, Various Instruments, Music and Audio Production)thumbnail__Cormac Guitar China._001.jpg

Cormac has been writing and recording music for over 35 years. He is a fully qualified International Baccalaureate teacher who has taught Performing Arts (Music, Drama and Dance) in some of the top international schools in China where he lived for eight years. Prior to that he lived in London for 15 years where he wrote, recorded and performed music continuously.
Since moving to Galway in September 2022 Cormac has set up a media company SathillMedia.com which specialises in recording peoples’ life stories as a present for their future generations. Using his artist alias 'Fender Jackson' Cormac presents The Galway Podcast.

Teistiméireachtaí / Testimonials

‘Tá mé ag críochnú mo chuid ceachtanna pianó ag Grád 8 RIAM agus tá mé an-sásta le mo chuid torthaí’ – Emma

‘I am completing my Grade 8 RIAM piano lessons in the School of Music and am delighted with the results’ – Emma

‘Is breá liom an fhidil agus bím ag tnúth go mór le gach ceacht’ - Louise

‘I love the fiddle and look forward to each lesson’ - Louise

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe