Leabhair Liostaí / Book Lists 2021-2022

08-Meitheamh-21

A Chairde,

Tá leabhair liostaí Bliain 2, 3, 4, 5 agus 6 ar fáil anseo agus an treallamh atá ag teastáil. / Booklists for 2,3,4,5 and 6th Year students are available here along with the necessary equipment for each subject.

Nóta Ginearálta / General Note:

  • Tá go leor don treallamh seo ag do mhac / iníon ón mbliain seo chaite. Your son / daughter already has some of these books and equipment from the previous year
  • Ba cheart do scoláirí ainm a chur ar gach leabhar, cóipleabhar agus trealamh atá acu. Students should have their name written on all their books, copies and items of equipment.

Leabhair Liostaí:

Bl.1 2021-2022.docx

Bl.2 2021-2022.docx

Bl.3 2021-2022.docx

Bl.4 2021-2022.docx

Bl.5 2021-2022.docx

BL6 2021-2022.docx

Éadaí Scoile & Corpoideachais / School Uniform & PE Gear:

Éide Scoile 2021-2022.docx

le meas

Eoghan Ó Ceallaigh, Príomhoide Choláiste na Coiribe

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe