Oíche Eolais Bl. 4: Rogha Ábhair / Information Night for 4th Years: Subject Choices

03-Márta-21
Oíche Eolais Bl. 4: Rogha Ábhair / Information Night for 4th Years: Subject Choices

A Thuismitheoirí, a Chaomhnóiri agus a Chairde,

Beidh oíche eolais againn do dhaltaí Bl.4 chun cúnamh a thabhairt dóibh na h-ábhair roghnach a phiocadh do Bhliain 5. Beidh an oíche eolais seo ar súil ar an Déardaoin (11 Márta) ag 19.30 ar líne ar MS Teams. Beidh an oíche eolais ar fáil ar chúntas Microsoft Teams atá in úsáid ag na daltaí.

An lá dar gcionn (Dé hAoine 12 Márta), beidh an fhuinneog oscailte ar Vsware chun na roghanna a líonadh isteach. Déan cinnte go bhfuil do chúntas Vsware agus do phásfhocal agat. Má tá fadhb ar bith agat, cuir glaoch ar Marion anseo san oifig. Beidh an fhuinneog seo ar oscailt go dtí an Aoine, 28 Márta. Beidh mé á mhiniú an córas seo ag an oíche eolais.

Beidh tionól ag na daltaí freisin ar an Máirt (9 Márta) ag 14.00 le cur i láthair maidir le na hábhair roghnach. Beidh daltaí ó Bl.5 ag labhairt faoi na hábhair a phioc siad anuraidh agus ag tabhairt eolas ar na hábhair (buntáistí, deacreachtaí...) Tá lán fáilte ag tuismitheoirí éisteacht leis an tionól seo agus an cur i láthair a bheidh á dhéanamh ag an ngairmthreoir Patricia Uí Fhlatharta agus mé féin.

le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Dear Parents, Guardians and Friends,

We will be having an information evening for our current 4th Year students to help and guide them with their subject choices for 5th Year. The information evening will take place on Thursday, March 11th at 19.30 online on Microsoft Teams. You will need to access this meeting through your student's Microsoft Teams account.

The following day (Fri. 12th March), VSware will be open to parents to input their subject choices. Please make sure your Vsware account is working and that you have the correct password. If you have any issue, please contact Marion in the office. The window of time to input subject choices will close on Friday evening, 28th March. I will explain how one inputs the subjects on VSware at the Information Evening.

Transition Year (4th Year) students will have an assembly next Tuesday (9 March) at 14.00 in relation to subject choices. 5th Year students will be discussing their choices and giving the students advice on the different subjects (Advantages, Difficulties...). Parents are very welcome to join us for this assembly. The School Guidance Counsellor, Patricia Uí Fhlatharta and myself will be discussing the subject options with the students.

Le meas

Eoghan Ó Ceallaigh

Bóthar Bhaile an mBúrcách, Cnoc na Cathrach, Gaillimh, H91 RC97
091 592 000
Déan Teagmháil linn
Suíomh na Scoile Anseo
© 2024 Coláiste na Coiribe